re-integratie kiezen logo

Wat is een RI&E?

De afkorting RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van een bedrijf en is wettelijk verplicht. Kleinere bedrijven (<25 werknemers) hebben de mogelijkheid om een RI&E op brancheniveau te gebruiken. Met behulp van dit instrument worden risico’s voor de werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. Dit alles moet schriftelijk worden vastgelegd. Daarbij moeten specifieke groepen werknemers, zoals jongeren en zwangere vrouwen, apart worden uitgelicht. Ook moet er worden vastgelegd hoe werknemers contact kunnen opnemen met de Arboarts.

Verder moet er op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie een Plan van Aanpak opgesteld worden, waarin staat welke maatregelen worden genomen om de gevonden risico’s te verminderen. Door deze risico’s aan te pakken, wordt de werkomgeving veiliger, waardoor ziekteverzuim ten gevolge van arbeidsomstandigheden kan afnemen. Uiteindelijk kan dit dus ook een besparing op het gebied van verzuim en re-integratie opleveren.