re-integratie kiezen logo

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk onderdeel van het arbo- en verzuimbeleid van een bedrijf en wettelijk verplicht. Met behulp van dit instrument worden risico's voor de werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. Dit alles moet schriftelijk worden vastgelegd. Daarbij moeten specifieke groepen werknemers apart worden uitgelicht, zoals jongeren en zwangere vrouwen. Ook moet er worden vastgelegd hoe werknemers contact kunnen opnemen met de Arboarts. Kleinere bedrijven (<25 werknemers) hebben de mogelijkheid om een RI&E op brancheniveau te gebruiken.

Verder moet er op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie een Plan van Aanpak opgesteld worden. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de gevonden risico's te verminderen. Door deze risico's aan te pakken, wordt de werkomgeving veiliger en het ziekteverzuim door arbeidsomstandigheden neemt af. Uiteindelijk kan de RI&E dus ook een besparing op het gebied van verzuim en re-integratie opleveren. 

Vind een re-integratiebureau
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over re-integratie, verzuim en arbobeleid. 


Terug naar kenniscentrum