re-integratie kiezen logo

Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is een individuele voorziening van het UWV of de gemeente. Jobcoaching wordt toegekend om mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun werk. Dit kan zowel ondersteuning op de werkplek zijn als begeleiding bij het vinden van werk. Het doel is om duurzame plaatsing te realiseren.

Jobcoaching via het UWV

Een medewerker met een Wajong-, WAO- of WIA-uitkering of -status die behoefte heeft aan extra ondersteuning kan jobcoaching aanvragen bij het UWV. Ook een werkgever kan in een aantal gevallen jobcoaching bij het UWV aanvragen indien bij de medewerker een diagnose is gesteld. Het UWV vergoedt in het algemeen jobcoaching wanneer sprake is van een structurele functionele beperking. De hoogte van de vergoeding en het aantal uren aan begeleiding is afhankelijk van de specifieke situatie.  Lees meer over de voorzieningen op de website van het UWV.

Jobcoaching via de gemeente

Iedereen met een uitkering uit de Participatiewet heeft recht op een jobcoach als ondersteuning op het werk. Het gaat dan om mensen die net gestart zijn met een baan of beginnen met een proefplaatsing. Maar ook wie reeds voor een werkgever werkt, kan in sommige situaties een beroep doen op jobcoaching bij de gemeente. Het kan gaan om regulier werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk. 


 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor jobcoaching


Terug naar kenniscentrum