re-integratie kiezen logo

Ziekte mag niet van invloed zijn op hoogte WW [definitieve uitspraak]

13-08-2017- de redactie

Een werkloze vrouw die vond dat zij van het UWV een te lage WW-uitkering kreeg, heeft via de Centrale Raad van Beroep alsnog haar gelijk kunnen halen. Het UWV berekende haar uitkering op basis van haar dagloon, maar hield daarbij geen rekening met het feit dat zij door ziekte tijdelijk minder loon had ontvangen. Hierdoor viel het berekende dagloon lager uit. Volgens de Centrale Raad van Beroep is dit niet correct.

Regelgeving dagloonvaststelling voor en na 1 juli 2015

De regelgeving omtrent dagloonvaststelling is per 1 juli 2015 gewijzigd. Tot die tijd werd er bij ziekte altijd uitgegaan van het loon dat iemand zou hebben verdiend wanneer er geen sprake geweest was van ziekte. Hierdoor ontstond echter een verschil tussen werknemers met en werknemers zonder werkgever. Werknemers zonder werkgever krijgen namelijk bij ziekte een uitkering op basis van de Ziektewet. Door de gewijzigde regelgeving zou het verschil tussen deze twee groepen moeten verdwijnen, maar later bleek dat de wijziging een nieuw verschil tot gevolg had. De berekening voor het dagloon bij een uitkering uit de Ziektewet is namelijk anders dan die voor het dagloon bij de WW-uitkering, waardoor de eerste hoger uitvalt dan de tweede. Ook deze ongelijkheid is inmiddels gelukkig weggewerkt bij alle zieke werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn geweest (nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2017), maar nog niet bij alle werknemers die korter ziek zijn geweest. Dit bleek duidelijk bij deze zaak voor de Centrale Raad van Beroep.

Te weinig inkomstenbescherming na ziekte

Volgens de Centrale Raad is er bij het opstellen van de nieuwe regelgeving te weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen voor zieke werknemers. Nu blijkt dat deze gevolgen enorm kunnen zijn. Sommige werknemers ervaren door de nieuwe regels een vermindering van inkomen tot wel 49 procent van het loon dat zij kregen voordat ze uitvielen door ziekte. Er is in zulke gevallen dus duidelijk onvoldoende inkomstenbescherming. Volgens de Centrale Raad van Beroep is deze gang van zaken niet juist. De regelgeving moet daarom opnieuw onder de loep genomen worden. In deze specifieke zaak betekent het dat het UWV het dagloon van de werkloze vrouw opnieuw moet berekenen. Hierbij moet uitgegaan worden van de nieuwe regelgeving die per 1 januari 2017 is ingegaan. Dat betekent in dit geval dat er gekeken moet worden naar het loon dat de vrouw ontving voordat zij ziek werd, omdat dit ook zo gebeurd bij werknemers die een uitkering ontvangen uit de Ziektewet. Ook al is de aangepaste regelgeving eigenlijk niet bedoeld voor mensen die minder dan twee jaar (104 weken) ziek zijn en/of (gedeeltelijk) re-integreren. Zo wordt nieuwe ongelijkheid tussen verschillende groepen werklozen voorkomen.

Terug naar blog