re-integratie kiezen logo

Wetsvoorstel verkorting WGA-risicoperiode ligt klaar

04-05-2018- de redactie

Regering Rutte-III beloofde in het regeerakkoord verschillende maatregelen om de drempel voor werkgevers om werknemers aan te nemen te verlagen. Verkorting van de WGA-risicoperiode was een van die genoemde maatregelen. Inmiddels ligt het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken klaar.

Hoe werkt inkorting WGA-risicoperiode?

In het wetsvoorstel staat dat werkgevers voor een periode van vijf jaar verantwoordelijk blijven voor de financiering van lasten en re-integratie van een zieke werknemer. Dit is een stuk korter dan de periode van maximaal tien jaar die daarvoor nu wordt aangehouden. De maatregel is bedoeld voor zowel eigenrisicodragers voor de WGA als voor werkgevers die publiek verzekerd zijn. Voor de eerste groep geldt dat de periode waarin de werkgevers eigenrisicodragen korter wordt. Na vijf jaar gaat de verantwoordelijkheid van de re-integratie van de (ex)-werknemer over naar het UWV. Voor de werkgevers die publiek verzekerd zijn geldt de verkorting voor de premiedifferentiatie. Voor deze groep verandert er op re-integratieverantwoordelijkheid niets, omdat deze van het begin al bij het UWV lag.

Wat gebeurt er met de driejaarstermijn?

Normaal gesproken geldt voor zowel eigenrisicodragerschap als voor de private en de publieke verzekering een driejaarstermijn. Dit betekent dat een werkgever voor drie jaar vast zit aan de gekozen vorm. Omdat het nieuwe wetsvoorstel invloed zal hebben op de publieke en private premies vindt de regering het wenselijk om een tussentijdse overstap mogelijk te maken. Deze wens wordt ondersteund door het Verbond van Verzekeraars. Zij vraagt haar leden om medewerking te verlenen aan werkgevers die vanwege de wetswijziging hun lopende verzekeringscontract willen opheffen. Overigens zal deze uitzondering alleen gelden voor werkgevers die voor 1 januari 2020 van eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering zijn overgestapt. Dit is namelijk de beoogde datum waarop het wetsvoorstel in werking zal treden.

Wat zijn de effecten op de arbeidsmarkt?

Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal dit een flinke afname van financiële risico’s betekenen voor werkgevers. Zij worden door de maatregel namelijk in plaats van 10 nog maar 5 jaar individueel belast voor de WGA van (ex-)werknemers. De regering hoopt dat deze maatregel ertoe bijdraagt dat werknemers eerder personeel durven aan te nemen. Dit zou dus op termijn een positief effect op de arbeidsmarkt kunnen opleveren. Het verkorten van de WGA-risicoperiode is niet de enige maatregel die de overheid wil nemen. Zo zijn er ook plannen voor een wetsvoorstel om meer duidelijkheid te geven over de loonsanctie. Deze kan worden opgelegd als bijvoorbeeld het re-integratiedossier niet op orde is of als er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht bij een tweede spoor traject.

Terug naar blog