re-integratie kiezen logo

Goed verzuimbeleid moeilijker door nieuwe privacywetgeving

11-03-2018

Door de voortschrijdende digitalisering wordt het steeds lastiger om persoonlijke informatie te beschermen. Om dit alles in goede banen te leiden, gaat op 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan deze nieuwe wetgeving kleeft voor werkgevers echter een groot nadeel: de begeleiding van werknemers die ziek zijn lijkt er een stuk ingewikkelder van te gaan worden.

Europa vlag lucht

Informeren naar oorzaak verzuim mag niet meer

Volgens de AVG mag een werkgever niet langer vragen naar de oorzaak en de aard van het verzuim van een verzuimende werknemer. Aan de andere kant heeft de werkgever wel een re-integratieplicht, waardoor hij de zieke werknemer zo goed mogelijk moet ondersteunen bij de terugkeer op de werkvloer. Wanneer de werkgever niets mag weten over de achtergrond van het verzuim, wordt dit uiteraard erg lastig. Heeft een werknemer bijvoorbeeld kosten gemaakt voor een extra training voor de re-integratie? Dan mag de factuur hiervan in de meeste gevallen naar de werkgever. De werkgever mag deze ten gevolge van de AVG echter niet inzien. Uit de factuur kan namelijk blijken welke training de werknemer gevolgd heeft en dat is in strijd met de nieuwe privacywetgeving. Nog lastiger wordt het wanneer de werkgever ook een connectie heeft met de werknemer op social media. Wanneer de werknemer daar bijvoorbeeld post dat hij een burn-out heeft, kan de werkgever dit bericht ook onder ogen krijgen. Zo weet de werkgever meer dan wat hij op basis van de AVG zou mogen weten.

Gesprek met de bedrijfsarts wordt ingewikkeld

Op dit moment is de bedrijfs- of ARBO-arts bij re-integratie een belangrijke schakel tussen werknemer en werkgever. Volgens de huidige wetgeving is het al zo dat de werkgever niet volledig op de hoogte hoeft te zijn van de medische situatie van de werknemer. De AVG zal er echter voor zorgen dat een open gesprek tussen arts en werkgever nog lastiger zal worden. Onderbouwen van een re-integratiestappenplan volgens de Wet Verbetering Poortwachter wordt praktisch onmogelijk wanneer een werkgever niets over de achtergrond van het verzuim mag weten. Daarnaast wordt er voor de werkgever ook lastiger om de financiën wat betreft het verzuim onder controle te houden. Zonder enige kennis van de reden van verzuim wordt het praktisch onmogelijk om in te schatten hoeveel het traject zal gaan kosten, laat staan om in te schatten of (tijdelijke) vervanging van de zieke werknemer noodzakelijk kan zijn.

Wees goed voorbereid op AVG

De invoering van de AVG op 1 mei kan dus nog heel wat teweeg gaan brengen. Het is daarom belangrijk om als werkgever goed voorbereid te zijn op de nieuwe regelgeving. Zo moet men vanaf 1 mei kunnen aantonen dat het bedrijf de juiste maatregelen heeft getroffen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Wanneer men dit niet kan, loopt men kans op een boete. Daarnaast is het afwachten hoe de wetgeving in de praktijk uitpakt. Omdat het gaat om Europese regelgeving, hebben de individuele landen nog wel de mogelijkheid om naar wens nuances in de wetgeving aan te brengen. Het is heel goed mogelijk dat in Nederland dan meer ruimte geschept zal gaan worden op het gebied van informatievoorziening bij re-integratie. Zowel werkgever als werknemer zouden hier namelijk bij gebaat kunnen zijn en het zou de re-integratieplicht een stuk makkelijker kunnen maken.

Blog