re-integratie kiezen logo

Goed verzuimbeleid moeilijker door nieuwe privacywetgeving

11-03-2018- de redactie

Door de voortschrijdende digitalisering wordt het steeds lastiger om persoonlijke informatie te beschermen. Om dit alles in goede banen te leiden, gaat op 25 mei 2018 een nieuwe Europse privacy wet in: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan deze nieuwe wetgeving kleeft voor werkgevers op het gebied van re-integratie echter één groot nadeel: het begeleiden van zieke werknemers wordt een stuk ingewikkelder.

Europa vlag lucht

Informeren naar oorzaak verzuim mag niet meer

Volgens de AVG mag een werkgever niet langer vragen naar de oorzaak en de aard van het verzuim van de werknemer. Tegelijkertijd kent de werkgever wel re-integratieverplichtingen, met als doel de zieke werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Wanneer de werkgever niet mag vragen naar wat er speelt, dan compliceert dit uiteraard de re-integratiebegeleiding. Dat de nieuwe wetgeving in de praktijk lastig kan gaan worden blijkt uit verschillende voorbeelden. Denk aan een zieke werknemer die een training heeft gevolgd in het kader van de re-integratie, waarvan de werkgever de kosten betaalt. Tegelijkertijd mag de werkgever volgens de AVG strikt genomen de factuur niet inzien. Daaruit kan immers het verzuim van de werknemer afgeleid worden wat in strijd is met de nieuwe privacywetgeving. Tegelijkertijd kan een werknemer op social media met honderden mensen delen dat hij een skiblessure heeft opgelopen.  

Gesprek met bedrijfsarts ingewikkelder

De bedrijfsarts is een belangrijke schakel tussen werknemer en werkgever om de re-integratie in goede banen te leiden. Volgens de huidige wetgeving is het al zo dat de werkgever niet volledig op de hoogte hoeft te zijn van de medische situatie van de werknemer. Met de AVG is een open gesprek tussen arts en werkgever nog lastiger. Het onderbouwen van een re-integratiestappenplan volgens de Wet Verbetering Poortwachter wordt namelijk ingewikkeld wanneer een werkgever de achtergronden van het verzuim niet mag weten. Evenmin te onderschatten is het onder controle houden van de financiën als gevolg van ziekteverzuim. Zonder kennis van de oorzaken achter verzuim is het waarschijnlijk dat de verzuimkosten gaan stijgen. Denk dan ook het kunnen inschatten van (tijdelijke) vervanging van de zieke werknemer.

Wees goed voorbereid op de AVG

Het is duidelijk dat de invoering van de AVG het een en ander met zich meebrengt op het gebied van verzuim en re-integratie. Een werkgever kan dus maar beter goed voorbereid zijn en de juiste maatregelen nemen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Wie dit niet doet, loopt het risico op een boete. Maar het is ook afwachten hoe de nieuwe wetgeving en bijbehorende sancties in de praktijk gaan uitpakken. Omdat het gaat om Europese regelgeving, hebben de individuele landen de mogelijkheid om naar wens nuances in de wetgeving aan te brengen. Zo is het goed denkbaar dat in Nederland waar re-integratie dominant is meer ruimte geschept zal worden voor een werkbare informatievoorziening. Zowel werkgever als werknemer kunnen hier baat bij hebben om te voldoen aan de re-integratieplicht.

Terug naar blog