re-integratie kiezen logo

Re-integratietraject bij faillissement eigenrisicodrager in handen verzekeraars

05-01-2018- de redactie

Op 14 december jl. heeft minister Koolhuis van Sociale Zaken een convenant ondertekend. Dit deed hij samen met het UWV en het Verbond van Verzekeraars. Beide instanties zijn betrokken bij de re-integratie van zieke werknemers. Het doel van het convenant is het voorkomen van het doorschuiven van dossiers als het gaat om re-integratietrajecten bij een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA. Zo wordt continuïteit in de re-integratie bereikt.

munten geld klok

Oude situatie bij faillissement werkgever

Wanneer een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA kan deze een re-integratietraject door de verzekeraar laten uitvoeren. Tot nu toe was het zo dat bij onverhoopt faillissement van de werkgever het re-integratiedossier door de verzekeraar overgedragen moest worden aan het UWV. Van deze regeling werden re-integrerende werknemers vaak de dupe. Het overdragen van dossiers kost namelijk tijd en er ontstaat door overdracht een grote kans op kwaliteitsverlies. Een onwenselijke situatie waar de Tweede Kamer niet tevreden over was. In 2016 nam men daarom een motie aan waarin werd opgeroepen de uitvoering van lopende dossiers in handen van de verzekeraar te laten.

Nieuwe situatie re-integratie bij failliete werkgever

Door de ondertekening van het convenant wordt er een eind gemaakt aan bovenstaande onwenselijke situatie. Verzekeraars die garant staan bij faillissement van een verzekerde werkgever mogen vanaf nu al lopende re-integratietrajecten afmaken. Overdragen aan het UWV is dus niet meer nodig. Daarnaast kunnen zij onder bepaalde voorwaarden binnen een vooraf vastgestelde periode ook nieuwe re-integratietrajecten aanmelden bij het UWV en daarna zelf uitvoeren. Overigens kunnen de re-integratietrajecten alleen doorlopen of aangemeld worden wanneer de eigenrisicodrager hiermee akkoord gaat. Als de failliete werkgever niet akkoord gaat, zal het UWV de dossiers alsnog overnemen. In dat geval zal het doel van het convenant (continuering van lopende re-integratietrajecten) dus niet bereikt worden.

 

Terug naar blog