re-integratie kiezen logo

Prinsjesdag 2021: tegemoetkoming kleine werkgevers loondoorbetaling bij ziekte

23-09-2021- Redactie

Hoewel het kabinet een demissionaire status heeft, staat er voor 2022 toch het nodige op het programma op het gebied van re-integratie en sociale zekerheid. Een belangrijk onderdeel daarbij vormen het verlagen van de kosten voor kleine werkgevers bij arbeidsongeschiktheid. Re-integratie Kiezen zet de plannen en vooruitzichten van Prinsjesdag 2021 op een rijtje. 


Kleine werkgevers ontlast bij langdurige ziekte

De loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers wordt goedkoper. Door de gedifferentieerde premie gaan kleine werkgevers minder Aof-premie betalen dan grote werkgevers vanaf 1 januari 2022.

Voor kleine werkgevers zal per 1 januari 2022 bovendien gelden dat zij relatief minder kwijt zullen zijn aan de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. In 2022 zal hier € 300 miljoen extra beschikbaar voor worden gemaakt. 

Premies WW omlaag

De premies die werkgevers moeten betalen voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) waaruit de WW-uitkeringen worden betaald, gaan per 1 januari 2022 omlaag. De Wet Arbeidsmarkt in Balans regelt dat er twee premietarieven zijn binnen het AWf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief gaat omlaag naar 2,2 procent en het hoge tarief gaat omlaag naar 7,2 procent.


Terug naar blog