re-integratie kiezen logo

Ontslag tijdens re-integratie komt werkgever duur te staan

29-12-2021- Redactie

Een werknemer tijdens een re-integratietraject ontslaan, mag dat zomaar? Het antwoord is nee. De Amsterdamse vestiging van een Amerikaans energiebedrijf kwam dit onlangs duur te staan. Tijdens de ontslagprocedure van een zieke werkneemster vond er een 'onophoudelijke aaneenschakeling van ernstig verwijtbare handelingen' plaats. Dit resulteerde in het betalen van een ontslagvergoeding van bijna 150.000 euro. 

Maar wat ging hieraan vooraf? Volgens de werkgever werden vooral 'schoonheidsfoutjes' gemaakt in de procedure waarin de zieke werkneemster onder andere een leugenaar werd genoemd.


Reorganisatie

De werkneemster was sinds 2017 werkzaam als manager boekhouding bij het energiebedrijf. Vanaf augustus 2019 meldde ze zich om diverse redenen een aantal keer ziek en ging in mei 2020 drie maanden met zwangerschapsverlof. Ondertussen voerde het bedrijf in datzelfde jaar een drastische reorganisatie door. Ruim de helft van de medewerkers werd ontslagen. Ook de functie van de betreffende werkneemster kwam te vervallen. Zij was hier echter nog niet van op de hoogte gesteld omdat ze op dat moment arbeidsongeschikt was.

Re-integratie na zwangerschapsverlof

Als gevolg van de bevalling had de werkneemster lichamelijke klachten. In overleg met de werkgever werd een re-integratieplan besproken voor haar terugkeer na zwangerschapsverlof. De vrouw kreeg op de tweede dag van haar re-integratie te horen dat het energiebedrijf haar zou ontslaan. Daarmee ging zij niet akkoord. Ze wilde haar re-integratie afmaken en benadrukte haar arbeidsongeschiktheid. Het hoofd personeelszaken beweerde in een schriftelijke reactie niets te weten van haar arbeidsongeschiktheid en maakte de werkneemster uit voor leugenaar.

Geweigerde ontslagvergunning

Er volgde een reeks aan 'schoonheidsfoutjes' in de ontslagprocedure van de werkgever. Het bedrijf vroeg meerdere malen een ontslagvergunning bij het UWV aan voor de manager. Deze werden door de uitkeringsinstantie geweigerd wegens een opzegverbod in verband met ziekte. Bovendien erkende een arboarts dat de werkneemster als gevolg van medische redenen ziek was. De werkgever trok zich hier weinig van aan en werd uiteindelijk door de werkneemster voor de rechter gesleept.

Ontslagvergoeding betalen

De Amsterdamse kantonrechter gaf de vrouw volledig gelijk. De manager kreeg door de rechtbank een extra vergoeding van ruim 98.000 euro aan inkomensschade toegewezen. En de werkgever moest haar 40.000 euro aan immateriële schade voor 'onnodig psychisch leed' betalen. Een behoorlijk prijskaartje, bovenop de periode waarin zij betaald thuis zat en de juridische kosten van de werkgever.    

Hoe dan wel?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, kan deze gedurende twee jaar niet ontslagen worden. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zijn zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. Werkt een werknemer aantoonbaar onvoldoende mee aan de re-integratie? Dan bestaat er wél de mogelijkheid om binnen twee jaar na ziekmelding te ontslaan. Dit is een uitzonderingsregel. Ook kan de werkgever tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst opzeggen. Als deze ten einde loopt voordat de werknemer beter is, heeft de werkgever geen toestemming nodig voor ontslag van het UWV of de kantonrechter. Is de werknemer langer dan twee jaar ziek en treedt deze uit dienst? Dan kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. 


Terug naar blog