re-integratie kiezen logo

Nieuwe richtlijn Kanker en Werk

31-08-2017- de redactie

Uitval door ziekte is divers. Een bekend voorbeeld van uitval met een grote kans op succesvolle re-integratie vormen burn-outs. Heel anders ligt dit bij progressieve ziektes, zoals Parkinson en voor een deel ook kanker. Om ervoor te zorgen dat werknemers met kanker makkelijk kunnen re-integegreren is de Richtlijn Kanker en Werk ontwikkeld. In de praktijk blijkt namelijk dat bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers met regelmaat onjuiste keuzes maken danwel een verkeerde beeldvorming hebben over de re-integratie en duurzame inzetbaarheid bij kanker. 

Richtlijn kanker en werk

Inhoud richtlijn re-integratie bij kanker

De richtlijn Kanker en Werk is ontwikkeld door de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en is primair bedoeld voor bedrijfsartsen die werknemers en werkgevers adviseren bij re-integratie. Maar ook werknemers, werkgevers en re-integratiebedrijven kunnen er hun voordeel meedoen. De richtlijn geeft handvatten om beter te kunnen diagnosticeren met welke problemen de werknemer te maken krijgt bij kanker en hoe die van invloed kunnen zijn op de arbeidsmogelijkheden. Daarnaast worden er voorbeelden van maatregelen gegeven die kunnen bijdragen aan een goede re-integratie. Het doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat werknemers vaker hun werk kunnen behouden en de re-integratie te versnellen waar mogelijk. In de praktijk blijkt namelijk dat werknemers vaak hun baan verliezen door de klachten die het ziekteproces met zich meebrengt.

Hoe werkbaar is de richtlijn?

Een relevante vraag is of een dergelijke richtlijn wel werkbaar is? Het ziekteverloop bij kanker kan per persoon immers enorm verschillen. Voor de NVAB woog het feit dat er behoefte was aan een richtlijn bij werk en kanker echter zwaarder dan het feit dat de onderlinge verschillen bij kanker zo groot kunnen zijn. De kans op een succesvolle re-integratie blijkt namelijk voor een groot deel beïnvloed te worden door de werksituatie. Cruciaal is dat de werkzaamheden van de werknemer ruimte bieden tot benodigde aanpassingen én dat de werknemer voldoende steun ervaart van collega’s en werkgever. Als deze randvoorwaarden zijn gecreërd, dan kan werk zelfs een factor worden die bijdraagt aan het herstel van kanker.

Terug naar blog