re-integratie kiezen logo

Nieuwe richtlijn Kanker en Werk

31-08-2017

Uitval door ziekte kan uiteenlopende oorzaken hebben. Zo komt uitval door een burn-out relatief vaak voor. Bij een dergelijke oorzaak is de kans op (gedeeltelijke) re-integratie gelukkig groot. Anders ligt dat bij een progressieve ziekte zoals de ziekte van Parkinson. De kans op blijvende uitval is bij dergelijke ziekten groot. Daarnaast zijn er ook ziekten die onder een verzamelnaam vallen, maar die per geval heel anders kunnen verlopen qua ziekteproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kanker. Toch is er onlangs juist voor deze ziekte een algemene richtlijn ontwikkeld ter ondersteuning bij re-integratie.

Richtlijn kanker en werk

Inhoud richtlijn re-integratie bij kanker

De richtlijn Kanker en Werk is ontwikkeld door de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en is primair bedoeld voor bedrijfsartsen die werknemers en werkgevers adviseren bij re-integratie. Ook werknemers, werkgevers en reintegratiebedrijven kunnen er echter gebruik van maken. De richtlijn geeft onder meer handvatten om beter te kunnen diagnosticeren welke problemen de werknemer krijgt door de ziekte en hoe die van invloed kunnen zijn op zijn of haar arbeidsmogelijkheden. Daarnaast worden er voorbeelden van maatregelen gegeven die kunnen bijdragen aan de re-integratie. Doelen van de richtlijn zijn ervoor te zorgen dat werknemers vaker hun werk kunnen behouden en om de re-integratie waar mogelijk te kunnen versnellen. In de praktijk blijkt namelijk dat werknemers vaak hun baan verliezen door de klachten die het ziekteproces met zich meebrengt.

Hoe werkbaar is de richtlijn?

Een relevante vraag is of een dergelijke richtlijn wel werkbaar is, juist omdat het ziekteverloop per persoon zo kan verschillen. Voor de NVAB woog het feit dat er behoefte was aan een richtlijn bij werk en kanker echter zwaarder dan het feit dat de onderlinge verschillen zo groot zijn. Hoewel de ziekte natuurlijk van enorme invloed is op een persoon, blijkt de kans op een succesvolle re-integratie namelijk wel degelijk ook te worden beïnvloed door de werksituatie. Het belangrijkste is dat de werkzaamheden van de werknemer ruimte bieden tot benodigde aanpassingen en dat de werknemer steun ervaart van collega’s en werkgever. Als deze ruimte er is, kan werk zelfs een factor worden die bijdraagt aan het herstel.

Blog