re-integratie kiezen logo

Mensen stromen nauwelijks uit de WIA naar werk

21-05-2021- de redactie

Mensen die in de WIA geraken, komen daar maar nauwelijks uit. Na vijf jaar in de WIA blijkt vier vijfde nog de arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen. Daarnaast wachten velen nog op een medische herbeoordeling. Dat meldt Trouw.

Weinig mensen komen uit WIA 

82 procent blijkt na vijf jaar WIA nog steeds een arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen volgens een analyse van onderzoeker Ilse Louwerse met Van der Beek. Vervolgens blijkt maar een klein deel uit de WIA te komen door een verbetering van de medische situatie en het vinden van werk. CBS-cijfers ondersteunen dit. In 2021 zaten circa 262.000 mensen in de WIA waarvan de uitstroom als gevolg van herstel lag op 3440 (1,3 procent). In 2019 waren dit 3100 mensen (1,2 procent). Deze cijfers staan in scherp contrast met wat de WIA beoogt: het financieel stimuleren van werkgevers en werknemers om gedeeltelijk arbeidsongeschikten zoveel mogelijk weer te laten werken. 

Werkachterstanden bij herbeoordelingen

Het lage percentage uitstroom houdt ook verband met de vele herbeoordelingen die blijven liggen. Werkgevers vragen vaak herbeoordelingen aan. Zij betalen namelijk premie voor werknemers die gedeeltelijk kunnen werken en een WGA-uitkering ontvangen, maar niet voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn verklaard en een IVA-uitkering ontvangen. Het UWV kampt al jaren met werkachterstanden. In 2015 wachtten al 25.000 mensen op een vervolgkeuring. In 2020 was dat verder gegroeid naar 34.900. Dit kost het UWV ook nog eens extra geld. Als het niet lukt om iemand binnen een bepaalde termijn naar het spreekuur te krijgen dan kan de werkgever het UWV in gebreke stellen. Dat gebeurde in 2020 al 6100 keer, goed voor een kostenpost van 3,2 miljoen euro. 
 

 

Terug naar blog