re-integratie kiezen logo

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt profiteren weinig van arbeidskrapte

10-10-2019- de redactie

Bij werkgevers staan een recordaantal vacatures open. Toch nemen werkgevers maar weinig mensen aan met afstand tot de arbeidsmarkt. Moelijk hebben het bijvoorbeeld vijftigplussers en mensen met een arbeidshandicap en migratieachtergrond. Wat zijn de belangrijkste oorzaken?
 

Goede intenties aanwezig

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat slechts 13-14 procent van de werkgevers actief zijn met het aannemen van mensen met een arbeidshandicap of een migratieachtergrond. Uit een enquete van het SCP blijkt dit geen onwil te zijn. Zo voelt ruim twee op de drie werkgevers zich verantwoordelijk om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Tegelijkertijd geldt dat slechts 17 procent van de werkgevers daadwerkelijk een arbeidsgehandicapte in dienst heeft. 

Mensen met een arbeidshandicap

Bijna de helft van de werkgevers geeft aan dat het niet hebben van geschikte functies de reden waarom er nog relatief weinig mensen met een arbeidshandicap worden aangenomen. SCP-onderzoeker Patricia van Echtelt verwoordt het als volgt: 'Blijkbaar passen deze mensen niet altijd bij bestaande vacatures'. Werkgevers zijn bovendien lang niet altijd op de hoogte zijn van de aantrekkelijke subsidieregelingen, zoals de 'no-riskpolis'. Waar werkgevers bij ziekte van werknemers te maken krijgen met een stevige loondoorbetalingsverplichting, neemt het UWV dit bij arbeidsgehandicapten voor zijn rekening. Een aanzienlijk voordeel dus.

Werkzoekenden met een migratieachtergrond 

Werkzoekenden met een migratieachtergrond op hun beurt hebben volgens het SCP vooral te maken met ‘statistische discriminatie’. Dat betekent dat werkgevers een negatief beeld hebben bij een groep als geheel en ze dat beeld laten meewegen bij de beoordeling van een individuele kandidaat. Ook al voldoet de werkzoekende met een migratieachtergrond aan alle functie-eisen.

Oudere werknemers

Voor oudere werknemers geldt dat werkgevers positief over hen zijn in dienstverband. Maar als vijftigplussers eenmaal werkloos zijn dan hebben ze het beduidend moeilijker op de arbeidsmarkt dan twintigers en dertigers. Vaak wordt het relatieve hoge loon van vijftigplussers aangehaald. Uit onderzoek van vorig jaar blijkt echter dat oudere werkzoekenden net zo moeilijk een nieuwe baan vinden als ze genoegen nemen met een lager loon. Het is goed om te weten dat er re-integratiebureaus zijn die zich gespecialiseerd hebben in het begeleiden van vijftigplussers.

Kabinetsvoorstel

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepresenteerd om werkgevers te verplichten na te denken arbeidsdiscriminatie. Iedere werkgever en elk uitzendbureau formuleert een werkwijze: hoe kunnen wij ons in sollicitatieprocedures zo weinig mogelijk laten leiden door vooroordelen? De Inspectie SZW gaat controleren of bedrijven zich daadwerkelijk conformeren, aldus staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) in haar wetsvoorstel. Als dit niet goed gaat dan volgt eerst een waarschuwing. Als bij een tweede controle blijkt dat er geen progressie is, dan kan een boete volgen van maximaal 4.500 euro, plus openbaarmaking van de overtreding. Uitzendbureaus kunnen bij hun eerste terechtwijzing gelijk rekenen op een boete. Zij worden als werving- en selectiespecialisten geacht de wet te kennen.
  
Terug naar blog