re-integratie kiezen logo

Impact regeerakkoord op arbeid en re-integratie

26-10-2017

Het regeerakkoord is klaar. Zeventig pagina’s vol met plannen voor de komende vier jaar, met als titel ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Het afgelopen jaar is er veel gesproken over het wijzigen van wetgeving, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker zou worden om (meer) personeel aan te nemen. De flinke financiële risico’s die een werkgever loopt bij ziekte van een werknemer (denk aan bijvoorbeeld een loonsanctie) waren tot nog toe voor veel werkgevers een belangrijke reden om niet uit te breiden. Grote vraag is dus of er belangrijke wijzigingen in het regeerakkoord staan op het gebied van arbeid en re-integratie.

regeerakkoord arbeid re-integratie

Wat gaat er deze regeerperiode veranderen?

Gaat de nieuwe regering maatregelen nemen om werkgevers minder angstig te maken? Het lijkt er wel op. Zo staat in het regeerakkoord dat werkgevers met minder dan 25 werknemers voortaan niet twee, maar slechts een jaar loon hoeven door te betalen. Het tweede jaar neemt het UWV dan die verplichting over. Om deze kosten te kunnen dragen, zullen kleine werkgevers hiervoor premie gaan afdragen. Daarnaast is er ook een plan waarmee alle werkgevers (groot of klein) te maken krijgen: de WGA-premiedifferentiatie wordt verkort van 10 jaar naar 5 jaar. De verwachting is dat ook deze wijziging een grote impact zal hebben. Waar een werkgever nu maximaal 12 jaar financieel risico loopt, wordt dat door deze maatregel teruggeschroefd naar maximaal 7 jaar.

Financiële risico’s bij re-integratie

Ook de eerdere adviezen richting Kamer (‘Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt’) zullen ten uitvoer worden gebracht. Dit betekent dat er meer duidelijkheid komt over de loonsanctie bij onvoldoende inspanningen bij re-integratie en dat deze in veel gevallen zelfs vervalt. Over de inhoud van deze brief schreven we al eerder in het artikel ‘De financiële risico’s van verzuim en reïntegratie’. Ook zet de regering in op betere voorlichting voor bedrijfsartsen en werkgevers op het gebied van werken na ziekte. Het is nu bijvoorbeeld zo dat iemand die door ziekte (bijvoorbeeld kanker) is uitgevallen, na herstel moeilijk weer aan de slag komt vanwege angst van werkgevers voor eventuele financiële risico’s. De verwachting is dat dat door deze nieuwe plannen het baanperspectief voor dergelijke werknemers zal verbeteren.

Uitvoering plannen omtrent re-integratie

Overigens laat de uitvoering van al deze plannen nog even op zich wachten. Vooralsnog staat de start hiervan in het regeerakkoord gepland voor 2020. Hoe de plannen uitpakken voor zowel werkgevers als werknemers is dus ook nog afwachten. Daar komt nog bij dat in het regeerakkoord alleen de plannen in grote lijnen staan beschreven. Deze plannen zullen gedetailleerd moeten worden uitgewerkt, voordat ze uitgevoerd kunnen gaan worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regering sociale partners oproept om mee te denken over de verdere vormgeving van deze plannen.

Blog