re-integratie kiezen logo

Impact regeerakkoord op arbeid en re-integratie

26-10-2017- de redactie

Het regeerakkoord is klaar. Zeventig pagina’s vol met plannen voor de komende vier jaar, met als titel ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Het afgelopen jaar is veel gesproken over het wijzigen van wetgeving zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om meer personeel aan te nemen. De financiële risico’s en verplichtingen die een werkgever loopt bij ziekte van een werknemer zijn namelijk aanzienlijk. Grote vraag is dus of er belangrijke wijzigingen in het regeerakkoord staan op het gebied van arbeid en re-integratie. Wij namen een kijkje.

regeerakkoord arbeid re-integratie

Wat gaat er deze regeerperiode veranderen?

Gaat de nieuwe regering maatregelen nemen om werkgevers minder angstig te maken? Het lijkt er wel op. Zo staat in het regeerakkoord dat werkgevers met minder dan 25 werknemers voortaan niet twee, maar slechts een jaar loon hoeven door te betalen. Het tweede jaar zou het UWV dan die verplichting overnemen. Om deze kosten te kunnen dragen, zullen kleine werkgevers hiervoor premie gaan afdragen. Daarnaast is er ook een plan waarmee alle werkgevers (groot en klein) te maken krijgen: de WGA-premiedifferentiatie zou verkort worden van 10 jaar naar 5 jaar. De verwachting is dat ook deze wijziging grote impact zal hebben. Waar een werkgever nu maximaal 12 jaar financieel risico loopt, zou dat met deze maatregel teruggeschroefd worden naar maximaal 7 jaar.

Financiële risico’s bij re-integratie

De eerdere adviezen richting Kamer (‘Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt’) zullen ten uitvoer worden gebracht. Dat betekent dat er meer duidelijkheid gaat komen over de loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningen en daarmee voor een deel zelfs zou komen te vervallen. Over de inhoud van deze brief schreven we al eerder in het artikel De financiële risico’s van verzuim en re-integratie. Verder gaat de regering beter inzetten op betere voorlichting voor bedrijfsartsen en werkgevers op het gebied van werken na ziekte. Het is nu bijvoorbeeld zo dat iemand die door langdurige ziekte is uitgevallen na herstel moeilijk weer aan de slag komt vanwege angst van werkgevers voor de financiële risico’s en verplichtingen bij nieuw uitval . De verwachting is dat het baanperspectief voor die werknemers zal verbeteren.

Uitvoering plannen omtrent re-integratie

Opgemerkt moet worden dat de uitvoer van al deze plannen vermoedelijk nog wel even op zich zal laten wachten. Vooralsnog staat de start van dit pakket aan maatregelen in het regeerakkoord gepland voor 2020. Hoe de plannen uitpakken voor zowel werkgevers als werknemers is dus nog even afwachten. Daar komt nog bij dat in het regeerakkoord alleen de plannen in grote lijnen staan beschreven. Deze plannen zullen gedetailleerd moeten worden uitgewerkt, voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regering sociale partners en andere betrokken partijen oproept om mee te denken over de verdere vormgeving van de plannen.

Terug naar blog