re-integratie kiezen logo

Het kabinet wil dat zestigplussers de mogelijkheid houden om langer een uitkering te krijgen

02-02-2024- Bart Langereis

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken wil de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De wet is bestemd voor mensen die na hun zestigste werkloos raken en gold tot 1 januari van dit jaar.'Passend vangnet'

De IOW geeft deze doelgroep de mogelijkheid om hun uitkering te verlengen als ze nog werkloos zijn afloop van hun WW of WGA-uitkering. En dat is hard nodig. "Ouderen lopen een groter risico op langdurige werkloosheid. Met de verlenging zorgen we ook de komende jaren voor een passend vangnet voor zestigplussers die hun baan verliezen en moeilijk weer aan werk komen", aldus Van Gennip.

Met de verlenging van de wet wordt voorkomen dat oudere werklozen in de jaren voor ze recht hebben op AOW moeten terugvallen op de bijstand. Als men in deze situatie belandt, hoeft men geen aanspraak te maken op spaargeld of hoeven ze niet eerst hun huis 'op te eten'.


Voorwaarden IOW

Er wordt dus momenteel gewerkt aan een verlenging van de IOW. Als de Eerste en Tweede Kamer hiermee instemmen, geldt de verlenging met terugwerkende kracht per 1 januari 2024. In de tussentijd kunnen oudere werklozen de IOW-uitkering wel aanvragen als ze daar na afloop van hun WW of WGA-uitkering recht op hebben


Terug naar blog