re-integratie kiezen logo

Bijstandsgerechtigden niet goed genoeg begeleid

07-03-2023- Redactie

Jaarlijks besteden gemeenten zo'n 800 miljoen euro aan het begeleiden van mensen in de bijstand. Er bestaan echter twijfels over de effectiviteit. Dat meldt dagblad Trouw.


Participatiewet

Sinds de komst van de Participatiewet in 2015 moeten bijstandsgerechtigden verplicht meewerken aan hun re-integratie. Het Rijk stelt hiervoor per bijstandsgerechtigde 2000 euro beschikbaar. Klantmanagers van gemeenten spenderen dit bedrag aan onder meer training, coaching, opleidingen en ook loonkostensubsidie. Met deze financiële tegemoetkoming voor werkgevers vult de gemeente het loon aan tot bijstandsniveau. Directeur Marcel van Druenen van Beroepsvereniging SAM voor beroepsprofessionals in het publieke sociaal domein en jobcoaches geeft aan dat de begeleiding niet voor alle mensen even effectief is. Zo hebben klantmanagers niet altijd de tijd om zich goed te verdiepen in de persoonlijke omstandigheden van cliënten. Dat maakt het lastig vast te stellen welke maatregel voor iemand werkt. Momenteel zitten er een kleine 400.000 mensen in de bijstand.

Te makkelijk gedacht over de bijstand

Volgens Van Druenen denken gemeentebestuurders en politici in Den Haag vaak te makkelijk over de bijstand. Mensen in de bijstand hebben veel problemen en de afstand tot de arbeidsmarkt is voor de meeste bijstandsgerechtigden groot. Dat maakt dat klantmanagers maar weinig grip hebben op de slagingskans van een re-integratietraject. Daar komt bij dat werkgevers terughoudend zijn ten aanzien van mensen met bijvoorbeeld een handicap, een verslaving of een gedragsstoornis. Daarnaast zijn er ook nog financiële regels die deelname op de arbeidsmarkt in de weg zitten. Zo kunnen toeslagen komen te vervallen zodra iemand meer dan het bijstandsniveau verdient. Verder accepteren mensen soms een tijdelijke baan niet, uit angst dat ze later weer in de bijstand komen. Volgens Van Druenen onderschatten mensen buiten de praktijk hoe moeilijk dit spanningsveld voor klantmanagers is.

Terug naar blog