re-integratie kiezen logo

Activerende dienstverlening WIA onderzocht

20-09-2022- Redactie

Sinds 2017 zet het UWV extra in op het ondersteunen van WGA-gerechtigden. Deze intensivering werd onderzocht door onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers voor de periode 2017-2021. Hun midterm-review heeft als doel inzicht te verschaffen in de huidige stand van zaken van de WGA-dienstverlening en wat er nog nodig is om de dienstverlening verder te ontwikkelen tot 2025. Dit rapport is in september 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees hier hun belangrijkste bevindingen. 


Intensivering: de achtergrond

De afgelopen vijf jaar kreeg het UWV er tientallen miljoenen euro's bij om meer arbeidsongeschikten aan het werk te helpen. Voorheen waren de middelen ontoereikend om alle WGA-gerechtigden dienstverlening te kunnen bieden. Zowel het werkbestand als de dienstverlening van het UWV werden flink uitgebreid. Ingezet is vooral op het vergroten van het aantal gesprekken (gemiddeld jaarlijks twee gesprekken per klant) en het vervolgens inzetten van re-integratiediensten of voorzieningen. Ook is geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. 

De intensivering komt ook duidelijk tot uiting in de inzet van re-integratietrajecten. Deze steeg van 7.851 ingekochte trajecten in 2017 tot 12.409 trajecten in 2020. Het UWV koopt haar re-integratiediensten uitsluitend in bij re-integratiebedrijven, waarbij Werkfit-trajecten en Naar Werk-trajecten het meest zijn ingekocht. Verder zet het UWV ook in op Modulaire Re-integratiediensten en scholing. 

Bevindingen

Het onderzoek van De Beleidsonderzoekers toont verschillende zaken aan. Een significant resultaat is het aantal toegenomen gesprekken. Belangrijk omdat effectieve dienstverlening begint met het in beeld krijgen van de persoon en zijn/haar omstandigheden. De afspraak van gemiddeld twee gesprekken per klant per jaar wordt sinds 2019 gehaald. Verder is het aantal ingezette re-integratietrajecten voor WGA-gerechtigden duidelijk is gestegen. Werkfit-trajecten worden het meest ingezet. 

Verder blijkt dat sinds 2015 het aantal WGA-gerechtigden dat betaald werk heeft, stijgt. Het percentage Werkfit-trajecten dat succesvol is afgesloten ligt tussen vijftig en zeventig procent. Tegelijkertijd is het nu nog lastig om uitspraken te doen over de effectiviteit van de toegenomen dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel arbeidsongeschikten daadwerkelijk aan het werk zijn gegaan. Uitkomsten hierover zijn naar verwachting in 2025 beschikbaar.Terug naar blog