re-integratie kiezen logo

UWV deelde in 2023 aanmerkelijk minder boetes uit aan uitkeringsgerechtigden

18-04-2024- Bart Langereis

Het UWV constateerde dat in 2023 veel minder mensen met een uitkering de regels rond de inlichtingenplicht overtraden. Waren dit er in 2022 nog ruim 10.000, in 2023 daalde dit naar 6600 personen. Hoe kan dit?


Uitkeringsgerechtigden beter geïnformeerd

De inlichtingenplicht houdt in dat mensen met een uitkering het UWV op de hoogte moeten houden van onder meer vakanties, verhuizingen of vrijwilligerswerk. Als dat niet gebeurt, moeten uitkeringsgerechtigden het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

Als er sprake is van een ernstige overtreding legt het UWV ook nog een boete op. Ook die werden minder uitgedeeld. In 2022 werden nog 1700 mensen beboet. In 2023 daalde dit aantal naar 1100 personen die een boete ontvingen van zo'n 2000 euro.

Volgens het UWV komt het lagere aantal overtredingen deels door een nieuwe aanpak.  Uitkeringsgerechtigden worden door het UWV beter geïnformeerd over hun rechten en plichten. "Wij zien dat het zich nu uitbetaalt", zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps. "Men weet veel beter waar men aan toe is. Daarom hoeven er minder sancties te worden opgelegd."

Ingewikkelde regels

Ook wordt meer de 'menselijke maat' toegepast. "We maken nadrukkelijk een onderscheid tussen mensen die heel bewust misbruik maken van onze dienstverlening en mensen die een foutje maken", zegt Camps. "Die foutjes komen voor, omdat de regels ingewikkeld zijn en mensen niet zo goed snappen welke informatie ze moeten geven. Daar gaan we nu op een hele andere manier mee om: het leidt nu niet meteen tot een sanctie."

Het UWV draaide afgelopen jaar ook honderden boetes terug die waren gegeven op basis van illegaal verkregen gegevens over uitkeringsgerechtigden die in het buitenland verbleven.

Ook bleken 5000 mensen onterecht een boete te hebben gekregen, omdat de informatie over hun extra inkomsten intern al bekend was.

Terug naar blog