re-integratie kiezen logo

Meer dan 5000 zieken wachten op eerstejaarskeuring UWV

23-07-2017- de redactie

Onlangs schreef demissionair minister Lodewijk Asscher een brief aan de Tweede Kamer over de achterstanden bij het UWV. Een probleem dat al langer bekend is. Uit de laatste update blijkt echter dat de achterstanden alleen maar verder zijn toegenomen. 

keuring UWV achterstanden Asscher

Achterstanden lopen verder op

De inhoud van de brief van Asscher stemt weinig hoopvol. Het was immers de bedoeling dat het UWV de afgelopen jaren de achterstanden zou wegwerken. Nu blijkt echter dat die achterstanden alleen maar verder zijn toegenomen. Om de zoveel tijd worden de werkvoorraden van het UWV opgeschoond. Daarbij komen nieuwe uitkeringsgerechtigden tevoorschijn die een tijdje uit beeld waren. Bij de laatste opschoningsactie is een groep van 1500 klanten boven water gekomen. Daarnaast bleken er 3200 arbeidsongeschikten overgedragen aan een UWV-afdeling die hen weer richting werk zou moeten begeleiden. Voor hen bleek echter geen herbeoordeling geregeld te zijn, terwijl dit wel had moeten gebeuren. Asscher schrijft in zijn brief dat hij verwacht dat deze zaken weer extra werk met zich mee zullen brengen.

Administratieve screening in plaats van eerstejaarskeuringen 

Om de achterstanden niet verder op te laten lopen, is besloten om de medische keuring voor mensen die een jaar ziek zijn om te zetten in een administratieve screening. Momenteel zijn er meer dan 5000 zieken die wachten op de eerstejaarskeuring. Als het aan Asscher ligt, krijgen zij dus een screening in plaats van een keuring. Niet iedereen is daar blij mee. Wim van Pelt (voorzitter van de Vereniging van Verzekeringsartsen Novag) zegt dat het overslaan van die medische keuring volgens de wet niet mag. Hoewel Asscher dit niet tegenspreekt, weegt volgens hem de grote achterstand nu zwaarder dan het belang van het volgen van de juiste aanpak zoals de wet dat voorschrijft.

Ongelijke behandeling van werkgevers

Wim van Pelt stipt in Trouw nog een probleem aan. Zieke medewerkers die bij werkgevers werken die eigenrisicodrager zijn worden nog wél opgeroepen voor een eerstejaarskeuring. Volgens Van Pelt zou er dan sprake zijn van ongelijke behandeling. Hij zou graag zien dat het tekort aan verzekeringsartsen op een meer structurele manier wordt opgelost. Asscher ziet vooralsnog geen andere manier om op korte termijn de achterstanden door het tekort aan verzekeringsartsen op te lossen. Doordat artsen met pensioen zijn gegaan of ergens anders zijn gaan werken is het tekort alleen maar opgelopen. Om meer artsen aan te kunnen trekken, zal het UWV vanaf 2019 jaarlijks structureel 44 miljoen euro krijgen. Men hoopt ook dat het langlopende conflict tussen de verzekeringsartsen van Novag en het UWV tot het verleden gaat horen. Een verbeterde relatie zal het wegwerken van de achterstanden bij het UWV een stuk eenvoudiger maken.

 

Terug naar blog