re-integratie kiezen logo

Meer dan 5000 zieken wachten op eerstejaarskeuring UWV

23-07-2017

Onlangs schreef demissionair minister Lodewijk Asscher een brief aan de Tweede Kamer, met als onderwerp de achterstanden bij het UWV. Dat er bij het UWV grote achterstanden zijn is al langer bekend, maar uit deze nieuwe update blijkt hoe groot de problemen nog steeds zijn.

keuring UWV achterstanden Asscher

Achterstanden lopen verder op

De inhoud van de brief van Asscher stemt weinig hoopvol. De bedoeling was dat het UWV de afgelopen jaren de achterstanden zou wegwerken. Nu blijkt echter dat die achterstanden alleen maar verder zijn toegenomen. Sterker nog: om de zoveel tijd worden de werkvoorraden van het UWV opgeschoont. Vaak komen er dan weer uitkeringsgerechtigden tevoorschijn die een tijdje uit beeld waren. Tijdens de laatste opschoningsactie is er een groep van 1500 klanten weer boven water gekomen. Daarnaast bleken er 3200 arbeidsongeschikten overgedragen aan een UWV-afdeling die hen weer richting werk zou moeten begeleiden. Voor hen was echter geen herbeoordeling geregeld, terwijl dit wel had moeten gebeuren. Asscher schrijft in zijn brief dat hij verwacht dat deze zaken weer extra werk met zich mee zullen nemen.

Geen eerstejaarskeuringen UWV meer

Om de achterstanden niet verder op te laten lopen, is besloten om de medische keuring voor mensen die een jaar ziek zijn, om te zetten in een administratieve screening. Momenteel zijn er meer dan 5000 zieken die wachten op die eerstejaarskeuring. Als het aan Asscher ligt, krijgen zij dus een screening in plaats van een keuring. Niet iedereen is daar blij mee. Wim van Pelt (voorzitter van de vereniging van verzekeringsartsen Novag) zegt dat het overslaan van die medische keuring niet mag volgens de wet. Hoewel Asscher dit niet tegenspreekt, weegt volgens hem de grote achterstand zwaarder dan het belang van het volgen van de volgens de wet juiste aanpak.

Ongelijke behandeling van werkgevers?

Wim van Pelt stipt in dit artikel uit Trouw nog een probleem aan: volgens hem worden zieken die bij werkgevers werken die eigenrisicodrager zijn (en dus de re-integratie van de zieke werknemer zelf moeten regelen) wél nog opgeroepen voor een eerstejaarskeuring. Van Pelt hekelt het feit dat er daardoor sprake lijkt te zijn van ongelijke behandeling. Ook dit gaat in tegen hoe de wet het voorschrijft. Hij zou graag zien dat het gebrek aan verzekeringsartsen op een andere, meer structurele manier wordt opgelost. Asscher ziet vooralsnog geen andere manier om op korte termijn de achterstanden die zijn ontstaan door het tekort aan verzekeringsartsen op te lossen. Dat tekort is de afgelopen tijd alleen maar verder opgelopen, doordat artsen met pensioen zijn gegaan of ergens anders zijn gaan werken. Om meer artsen aan te kunnen trekken, zal het UWV vanaf 2019 structureel jaarlijks 44 miljoen euro krijgen. Daarnaast is het te hopen dat het langlopende conflict tussen de verzekeringsartsen van Novag en het UWV binnenkort eindelijk opgelost zal worden. Een verbeterde relatie tussen deze twee organisaties zal de kans op het wegwerken van de achterstanden bij het UWV een stukje minder ingewikkeld maken.

 

Blog