re-integratie kiezen logo

Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie 2e spoor?

De termen outplacement en re-integratie worden soms met elkaar verward. Wat ze met elkaar gemeen hebben is de begeleiding naar nieuw werk bij een andere werkgever. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo is bij outplacement geen sprake is van langdurige ziekte en bij re-integratie 2e spoor wel.

Outplacement is niet verplicht, re-integratie wél

Bij outplacement heeft het zoeken naar een nieuwe werkgever doorgaans een andere oorzaak dan bij re-integratie 2e spoor. Outplacement gaat bijna altijd gepaard met ontslag. Bijvoorbeeld vanuit een reorganisatie of als gevolg van een arbeidsconflict met de huidige werkgever. Een ander belangrijk verschil is dat outplacement in tegenstelling tot re-integratie tweede spoor wettelijk niet verplicht is. Outplacement is in de meeste gevallen volledig vrijwillig, zowel voor de werkgever als werknemer. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft daarentegen voor dat een langdurig zieke werknemer begeleid moet worden naar een nieuwe werkkring als er geen mogelijkheden meer zijn binnen de eigen organisatie zijn. Als een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen levert dan volgt een loonsanctie. Maar ook vor de werknemer gelden re-integratieverplichtingen waarbij ook sancties kunnen worden opgelegd.Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus of outplacementbureaus in uw regio voor begeleiding naar nieuw werk. 


Terug naar kenniscentrum