re-integratie kiezen logo

Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie 2e spoor?

De termen outplacement en re-integratie worden soms met elkaar verward. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is de begeleiding naar nieuw werk bij een andere werkgever. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo is er bij outplacement geen sprake van langdurige ziekte en bij re-integratie 2e spoor juist wel.

Outplacement is niet verplicht, re-integratie wél

Bij outplacement heeft het zoeken naar een nieuwe werkgever doorgaans een andere oorzaak dan bij re-integratie 2e spoor. Outplacement gaat vaak gepaard met ontslag. Bijvoorbeeld vanuit een reorganisatie of als gevolg van een arbeidsconflict met de huidige werkgever. Een ander belangrijk verschil is dat outplacement in tegenstelling tot re-integratie tweede spoor wettelijk niet verplicht is. De Wet Verbetering Poortwachter daarentegen schrijft voor dat een langdurig zieke werknemer begeleid moet worden naar een nieuwe werkkring mochten er binnen de eigen organisatie geen mogelijkheden zijn om te re-integreren. Als een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen levert, dan volgt bovendien een loonsanctie. En ook voor werknemer gelden er re-integratieverplichtingen en sancties.Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus of outplacementbureaus in uw regio voor begeleiding naar nieuw werk. 


Terug naar kenniscentrum