re-integratie kiezen logo

Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie 2e spoor?

De termen outplacement en re-integratie tweede spoor worden nog weleens met elkaar verward. In beide gevallen is namelijk sprake van begeleiding naar nieuw werk bij een andere werkgever. Het grote verschil is echter dat er bij outplacement geen sprake is van langdurige ziekte en bij het verplichte re-integratie 2e spoor wel.

Outplacement is niet verplicht, re-integratie wél

Bij outplacement heeft het zoeken naar een nieuwe werkgever doorgaans een andere oorzaak dan bij re-integratie 2e spoor. Vaak is dit een reorganisatie, maar ook een arbeidsconflict met de huidige werkgever kan een reden zijn om een outplacementtraject te starten. Een ander belangrijk verschil is dat outplacement in tegenstelling tot re-integratie tweede spoor wettelijk niet verplicht is. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter moet een werknemer met re-integratie ondersteund worden naar een nieuwe werkkring als er geen mogelijkheden meer binnen de eigen organisatie zijn. Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus of outplacementbureaus voor begeleiding naar nieuw werk.