re-integratie kiezen logo

Wat is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein?

De Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) beoogt om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in te dienst te nemen of te houden. Met de implementatie van WTL in 2017 zijn de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door een loonkostenvoordeel (LKV) vervangen. Dat wil zeggen dat werkgevers korting kunnen krijgen op de loonkosten van oudere, jongere of arbeidsgehandicapte werknemers betaald door de Belastingdienst. Onderdeel van de WTL is tevens het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV staat voor een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Zo dalen de loonkosten voor de werkgever.

Meer weten over subsidies en regelingen voor werkgevers? Lees dan ook re-integratiesubsidies voor werkgevers