re-integratie kiezen logo

Wat is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein?

De Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) beoogt om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De wet kent twee tegemoetkomingen voor werkgevers: Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage-inkomensvoordeel (LIV). Met de implementatie van WTL in 2017 zijn de 'premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer' vervangen en worden de voordelen voortaan door de belastingdienst betaald. 

Tegemoetkomingen Loonkostenvoordeel

Het LKV biedt tegemoetkomingen voor de volgende doelgroepen:

  • Oudere werknemers.
  • Werknemers met een arbeidshandicap.
  • Doelgroep Banenafspraak.
  • Scholingsbelemmerden.

Lage-inkomensvoordeel

Met het LIV kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Zo worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een laag inkomen, die vaker laag opgeleid zijn, in dienst te nemen of in dienst te houden. Dat kan voor werkgevers een aanzienlijke besparing op de loonkosten betekenen. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor de Wet Tegemoetkomingen Loondomein en andere aantrekkelijke regelingen voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.


Terug naar kenniscentrum