re-integratie kiezen logo

Wat is de Wet BeZaVa?

De Wet BEZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Ingevoerd in 2013 moet de wet het langdurig verzuim van zieke werknemers zonder werkgevers (vangnetters) terugbrengen en stimuleren om sneller weer aan het werk te gaan. 

Extra verplichtingen werkgevers 

De BeZaVa bepaalt dat middelgrote en grote werkgevers financieel verantwoordelijk zijn voor ziekte uitzendkrachten, zieke eindedienstverbanders en zieke WW'ers. Daarmee worden werkgevers gestimuleerd om ook deze groep vangnetters zo snel mogelijk te re-integreren. Net zoals bij werknemers met een vast contract beperken zij zo de financiƫle lasten die langdurige ziekteverzuim met zich meebrengt.

Nieuwe gedifferentieerde premie 

De BeZaVa brengt met zich mee dat middelgrote en grote werkgevers per 1 januari 2014 voor de Ziektewet een gedifferentieerde premie zijn gaan betalen in plaats van een sectorpremie. De hoogte van de premie wordt bepaald door de uitstroom in de organisatie. Zo wordt nu ook bijgedragen aan de ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA terecht zijn komen. Dit heeft ook consequenties voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de Wet BeZaVa en re-integratiebegeleiding voor vangnetters.

 


Terug naar kenniscentrum