re-integratie kiezen logo

Wat is de Wet BeZaVa?

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ingevoerd. De Wet BeZaVa moet de arbeidsongeschiktheid en het verzuim van vangnetters terugdringen en zo zieke eindedienstverbanders, zieke uitzendkrachten en zieke WW'ers minder gebruik laten maken van de Ziektewet en de WGA. Met deze wet zijn voor werkgevers de re-integratieverplichtingen verruimt.

Re-integratie 2e spoor nu ook voor vangnetters

Middelgrote en grote werkgevers zijn met de Wet BeZaVa verantwoordelijk geworden voor de re-integratie van zieke vangnetters. Werkgevers hebben er met deze wet dus alle belang bij om ook deze groep zieke werknemers zo snel mogelijk te laten re-integreren. Aangezien de re-integratieplicht wel 10 jaar kan betreffen zijn er veel financiële risico's in het spel. 

Nieuwe gedifferentieerde premie 

De BeZaVa brengt met zich mee dat werkgevers per 1 januari 2014 een nieuwe gedifferentieerde premie zijn gaan betalen waarmee wordt bijgedragen aan de ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA terecht zijn komen. Dit heeft ook consequenties voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Sinds 1 januari 2014 is met het vervallen van de kinderopvang, ZW en WGA ook de opbouw van de WW-premie veranderd.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over de Wet BeZaVa en re-integratiebegeleiding.