re-integratie kiezen logo

Hoe lang word ik doorbetaald bij ziekte?

U heeft als werknemer volgens de wet bij uitval door ziekte gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling. Dat is maximaal 104 weken. In dit artikel meer over het bedrag waar u recht op heeft en situaties waarin u langer dan twee jaar recht heeft op loondoorbetaling.

Minimaal 70% van het laatstverdiende loon

Gedurende twee heeft u recht op minimaal 70 procent van het laatstverdiende loon. Het is goed om te weten dat uit de individuele arbeidsovereenkomst of de cao kan blijken dat dit hoger kan uitpakken. In cao's wordt namelijk vaak opgenomen dat u gedurende een bepaalde periode recht heeft op 100% of een ander percentage boven de 70%. Mocht die 70% lager uitpakken dan het minimumloon dan heeft u daar in de eerste 52 weken recht op. 

Derde ziektejaar

In de regel hoeft uw werkgever na 2 jaar geen loon meer te betalen maar er bestaan uitzonderingen. Het bekendste voorbeeld is een loonsanctie opgelegd aan de werkgever door het UWV bij onvoldoende re-integratieresultaten. Dat kan een verlenging betekenen van  de loondoorbetalingsverplichting van maximaal een jaar. In dat geval zou u dus als werknemer gedurende maximaal drie jaar recht hebben op loondoorbetaling.
 
 
Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio en laat u informeren over re-integratiebegeleiding tijdens ziekte. 


Terug naar kenniscentrum