re-integratie kiezen logo

Hoe lang word ik doorbetaald bij ziekte?

U heeft recht op maximaal twee jaar loon. In het eerste jaar heeft u recht op minimaal 70% van het loon dat niet lager mag zijn dan het voor u geldende minimumloon. Ook in het tweede jaar heeft u recht op 70% maar als dit minder is dan het minimumloon dan hoeft dit niet te worden aangevuld door de werkgever. Als u na het tweede jaar nog ziek bent dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering afhankelijk van het oordeel van het UWV.