re-integratie kiezen logo

Hoe lang word ik doorbetaald bij ziekte?

U heeft bij uitval door ziekte recht op maximaal 104 weken loonbetaling en op minimaal zeventig procent van het laatstverdiende loon. Mocht dit lager zijn dan het minimumloon dan heeft u de eerste 52 weken recht op het wettelijke minimumloon. Het is goed om te weten dat uit de individuele arbeidsovereenkomst of de cao kan blijken dat dit hoger kan uitpakken. In cao´s wordt namelijk vaak opgenomen dat u gedurende een bepaalde periode recht heeft op 100% of een ander percentage boven de 70%. Maar houd er dan ook rekening mee dat tevens opgenomen kan zijn dat u de eerste twee ziektedagen geen loon krijgt.
 
 
Vind een re-integratiedeskundige

Neem contact op met re-integratiebureaus in uw regio voor een re-integratietraject.