re-integratie kiezen logo

Uitval werknemer door ongeval waar hij zelf niet aansprakelijk voor is. Wat nu?

Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. Uw werknemer kan hier ook mee te maken krijgen en daardoor voor langere tijd uit de running zijn. Zo kan een middagje fietsen eindigen in een drama wanneer de werknemer van de fiets wordt gereden en een been breekt. Ontzettend naar, maar ook lastig voor u als werkgever. Wat kunt u het beste doen wanneer een werknemer uitvalt ten gevolge van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is? We zetten de belangrijkste 4 stappen op een rij.

ongeval werknemer aansprakelijk reintegratie

1. Zorg voor een goede bewijslast

Niet alleen uw werknemer heeft baat bij een goede bewijslast. Ook voor u als werkgever kan dit van groot belang zijn. Om uw schade bij de verzekering van de tegenpartij in te kunnen dienen, heeft u namelijk goede bewijzen nodig. Is er bijvoorbeeld aangifte gedaan door uw werknemer, of is er een schadeformulier ingevuld? Onderzoek dit, want al deze zaken kunnen bijdragen aan een goede afhandeling van de geleden schade.

2. Pas op voor verjaring

Wacht niet te lang met het indienen van uw schademelding bij de verzekeraar van de persoon die aansprakelijk gesteld moet worden. Als u deze melding te laat doet, kan de zaak namelijk verjaren. Zo gauw dat gebeurt heeft u geen enkel recht meer op vergoeding.Goed om te weten: van verjaring kan ook sprake zijn wanneer de zaak te lang stil blijft liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het u tijd kost om goed bewijs te vergaren. Geef dit op tijd aan bij de verzekeraar, via een aangetekende brief. Vermeld in de brief dat u bezig bent met de bewijsvergaring en dat u nog steeds aanspraak wilt maken op de vergoeding die u heeft geclaimd. Door het verzenden van deze brief gaat de periode van wettelijke voorziene termijn die voor verjaring wordt gerekend opnieuw beginnen.

3. Help uw medewerker bij het re-integreren

Als werkgever heeft u de verplichting om uw medewerker te ondersteunen bij het re-integreren. De kosten voor het re-integratietraject kunt u in het geval van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, indienen bij de verzekeraar van de aansprakelijke. Hier zitten echter wel wat haken en ogen aan. Stel dat u uw medewerker tijdelijk ander werk kan aanbieden, voor bijvoorbeeld 16 uur per week in plaats van de 36 uur die hij normaal werkt. Wanneer de werknemer besluit om dit aanbod niet te accepteren (bijvoorbeeld omdat hij het aangeboden werk niet interessant vindt), kan de tegenpartij dat moment aangrijpen om het uit te betalen schadebedrag naar beneden bij te kunnen stellen. In plaats van een schadepost van 36 uur, berekenen zij een schadepost van slechts 20 uur, omdat zij de 16 uur die de werknemer zou kunnen werken hiervan afhalen. Houd er ook rekening mee dat de tegenpartij het re-integratietraject flink onder de loep zal nemen. Iedere (in de ogen van de tegenpartij) nalatigheid van uw kant, zal een eventueel uit te keren schadeclaim verder verlagen.

4. Zorg voor goede juridische hulp

Zoals uit de tekst hierboven blijkt, kan het indienen van een schadeclaim een ingewikkeld en langdurig proces zijn, waarbij oplettendheid geboden is. Besluit u de schadeclaim zelf in te dienen, zonder verdere hulp van een verzekeraar of jurist? Houd er dan rekening mee dat u veel tijd kwijt zal zijn aan de afwikkeling van deze zaak. In de meeste gevallen zal het vanwege de complexiteit van de zaak aan te raden zijn om toch hulp van experts in te schakelen. Het kan voordeliger lijken om de zaken zelf te regelen, maar uiteindelijk zal u dit als leek veel geld kunnen gaan kosten.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratie-ondersteuning.