re-integratie kiezen logo

Wat is de MKB Verzuim Ontzorg verzekering?

De MKB Verzuim Ontzorg verzekering is speciaal ontwikkeld voor het MKB. Dit initiatief van de overheid maakt het kleine bedrijven makkelijker om de verschillende risico's rond ziekte te beheersen. Naast loondoorbetaling bij ziekte ondersteunt deze verzekering de werkgever ook bij re-integratie en verzuimbegeleiding.

Wat omvat de MKB Verzuim Ontzorg verzekering?

De MKB Verzuim Ontzorg verzekering dekt en ondersteunt de volgende zaken:

  • Loondoorbetaling bij ziekte. Als een werknemer ziek wordt dan ontvangt de werkgever een vergoeding voor het loon.
  • Re-integratiebegeleiding. Een casemanager begeleidt de werkgever met de re-integratieverplichtingen.
  • Wet Verbetering Poortwachter proof. Dat betekent bijvoorbeeld geen risico op loonsancties. 
  • Stabiele premie. Ziektegevallen hebben weinig invloed op de premie.Terug naar kenniscentrum