re-integratie kiezen logo

Wat zijn de voor- en nadelen eigenrisicodrager Ziektewet?

Als werkgever kunt u kiezen voor eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Maar wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen?

Voordelen eigenrisicodrager Ziektewet

Als werkgever betaalt u een lagere premie voor de Ziektewet en dat leidt tot kostenbesparingen. Een ander voordeel is dat u meer verantwoordelijkheid en controle krijgt over het re-integratietraject en zo in staat kunt zijn de zieke werknemer sneller te laten re-integreren. 

Nadelen eigenrisicodrager Ziektewet

Als uw werknemer ziek wordt dan betaalt u zelf gedurende maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering. Als eigenrisicodrager is bovendien kennis vereist van de Ziektewet en wordt meer gevraagd van de verzuimadministratie en/of ingekochte arbodienstverlening. Verder kan de situatie gecompliceerder worden bij een verstoorde arbeidsrelatie.