re-integratie kiezen logo

Wat zijn de voor- en nadelen eigenrisicodrager Ziektewet?

Als werkgever kunt u kiezen voor eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Hiervoor gelden wel verschillende eisen, de zogenaamde aspectenlijst. Maar wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen?

Voordelen eigenrisicodrager Ziektewet

Als werkgever betaalt u een lagere premie voor de Ziektewet en dat leidt tot kostenbesparingen. Een ander voordeel is dat u meer verantwoordelijkheid en controle krijgt over het re-integratietraject. Zo bent u in staat om de zieke werknemer sneller te laten re-integreren. Als werkgever krijgt u ook de bevoegdheid om sancties op te leggen als uw werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie.

Nadelen eigenrisicodrager Ziektewet

Als uw werknemer ziek wordt dan betaalt u zelf gedurende maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering. Als eigenrisicodrager is bovendien kennis vereist van de Ziektewet en wordt meer gevraagd van de verzuimadministratie en/of ingekochte arbodienstverlening. Verder kan de situatie gecompliceerder worden bij een verstoorde arbeidsrelatie. Ook neemt het risico van een loonsanctie toe.Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Terug naar kenniscentrum