re-integratie kiezen logo

Hoe kom ik als werkgever aan een goede bedrijfsarts?

Met een gecertificeerde arbodienst kun je als werkgever een contract afsluiten. Een verplichting volgens de wet. Check voor de accreditatie de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten. Je kunt als werkgever ook een maatwerkregeling afsluiten. Dan bepaal je als werkgever zelf welke deskundige je inschakelt. Je kunt daarvoor kiezen als de werknemer hiermee instemt. Als je een bedrijfsarts of deskundige inschakelt dan dient deze wel als medisch specialist in het BIG-register staan. 


Terug naar kenniscentrum