re-integratie kiezen logo

Werkloosheid verder gedaald

27-01-2021- de redactie

Dat klinkt vreemd in huidige tijden: werkloosheid verder gedaald. Toch klopt het als we kijken naar de ontwikkeling van de afgelopen maanden. Als we echter kijken naar de situatie ten opzichte van een jaar terug dan ziet de situatie er minder rooskleurig uit. Ook zien we dat het aantal WW-uitkeringen stijgt.  

WW-uitkeringen bouw

Cijfers op een rijtje 

In december 2020 was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos; in november was dit 4 procent. Maar dit betekent niet dat de arbeidsmarkt de klap van de coronacris te boven is. Op dit moment willen 368.000 mensen werken, maar zij kunnen geen werk vinden of zijn net hun baan zijn kwijt geraakt. Het goede nieuws is dat het aantal werkzoekenden sinds de zomer daalt toen de werkloosheid een piek bereikte als gevolg van de coronacrisis. Bedenk dat er in augustus nog 426.000 werklozen waren, 4,6 procent van de beroepsbevolking volgens de cijfers van het CBS. De daling van de werklozen die we nu niet zien betekent niet dat de effecten van de coronacrisis teniet zijn gedaan. Met 284.000 werklozen in januari 2020 was de werkloosheid een jaar terug beduidend lager. Tot en met augustus 2020 liep dit aantal gestaag op met 150.000 waarvan er inmiddels de helft weer aan het werk zijn.   

Verklaringen 

Om de daling van de 45.000 werklozen in de afgelopen 3 maanden te duiden is het belangrijk om te weten hoe het CBS tot de werkloosheidscijfers komt. Een belangrijk aspect daarbij is wie het CBS tot de beroepsbevolking rekent. In de eerste plaats kijkt ze naar het aantal mensen van de werkzame beroepsbevolking die een baan vindt. Daarnaast worden mensen die de hoop op een baan even hebbben opgegeven uit de cijfers van de beroepsbevolking gehaald, en zo daalt dus ook het aantal werklozen. In het afgelopen kwartaal daalde de werkloosheid zo met 17.000.   

WW-uitkeringen stijgen 

De mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt verlaten, zorgen tegelijkertijd ook voor de eerste stijging in een half jaar tijd van het aantal WW-uitkeringen. Ten opzichte van een maand daarvoor steeg dat met 3% naar 286.000 uitkeringen. De bouw springt er negatief uit, hoewel deze sector in de winter het altijd zwaarder heeft. Ook de horeca en de uitzendbranche deden vaker een beroep op het UWV. Voor jongeren steeg het aantal WW-uitkeringen zelfs met 28% in december 2020. Een verklaring hiervoor is dat jongeren in het begin van de coronacrisis extra hard zijn geraakt omdat zij flexibele contracten hadden. Daar komt bij dat ze ook vaak actief zijn in sectoren die bijzonder hard geraakt zijn door de cornamaatregelen, zoals de horeca. 

 

Terug naar blog