re-integratie kiezen logo

Werkgevers schakelen vaker bedrijfsrecherchebureaus in voor ziekmeldingen

26-06-2023- Redactie

In tijden van krapte is het voor werkgevers extra lastig als werknemers zich ziek melden. Bij bedrijfsrecherchebureaus als Hoffmann komen dan ook steeds meer onderzoeksaanvragen voor verzuimfraude binnen. Maar een onderzoek naar verzuimfraude start je niet zo maar.


Ziekteverzuimcontrole

Zonder directe aanleiding kun je geen onderzoek starten naar ziektemeldingen. Een onderbuikgevoel is wettelijk gezien onvoldoende om een ziekteverzuimcontrole te mogen uitvoeren. Volgens Ron Nieuwendijk, bedrijfsrecherchebureau Hoffmann,  moet er sprake zijn van concrete signalen van verzuimfraude. Denk daarbij aan een medewerker die zich ziek gemeld heeft, maar elders klussend gespot is. Verder moeten de verzuimregels en hoe daarmee om te gaan duidelijk zijn. Het is aan het bedrijfsrecherchebureau om te bepalen of zo'n onderzoek daadwerkelijk wordt ingesteld. Is dat het geval dan starten zij hun werk. Zo kijken ze of een zieke medewerker recent nog iets op social media heeft gepost of nemen ze een kijkje op een specifieke locatie om vast te stellen of iemand daar actief is.  

Verzuimdossiers

Een onderzoek is een zwaar middel en voor werkgevers soms de laatste strohalm. Maar voor werkgevers zijn de kosten van ziekteverzuim dan ook hoog. Dat het speelt, blijkt wel uit een toename van het aantal aanvragen van 11 procent. Als je als werkgever vermoedt dat je werknemer niet echt ziek is, doe je er ook goed aan om regelmatig contact te houden met je werknemer. Daarnaast is het slim om een arbo-arts in te schakelen en je verzuimdossier op orde te houden. Het CNV onderkent dat werkgevers steeds vaker bureaus inschakelen om ervoor te zorgen dat werknemers weer snel terugkeren. Uit een onderzoek onder 2600 ondervraagden blijkt dat 28 procent van de werkgevers dit doet. Wat betreft de vakbond moet er juist ingezet worden op het voorkomen van werkstress. Slechts 1 op de 3 werkgevers zou investeren in een betere werksfeer om het verzuim tegen te gaan. 


Terug naar blog