re-integratie kiezen logo

Wat kost een zieke medewerker?

Een zieke medewerker kost de werkgever tussen de 200 en 400 euro per dag. Dit bedrag is opgebouwd uit directe en indirecte kosten. In dit artikel leest waaruit de kosten bestaan en hoe de kosten gereduceerd kunnen worden. 

Waaruit bestaan verzuimkosten

  • Loondoorbetaling (circa 33%)
  • Kosten vervanging (circa 31%)
  • Verlies productie (circa 12%)
  • Kosten arbodienstverlening (circa 16%)
  • Verzuimbegeleiding (circa 3%)

Hoe kan ik de kosten van ziekte reduceren

Het belangrijkste is preventie in de vorm van een adequaat verzuimbeleid. Mocht een werknemer toch ziek worden dan kan goede re-integratie het verschil maken voor verzuimkosten. Hoe langer immers een werknemer ziek blijft en niet gere-integreerd kan worden hoe hoger voor u de kosten als werkgever. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor verzuimbegeleiding en re-integratie in uiteenlopende vormen.