re-integratie kiezen logo

Wat kost een zieke medewerker?

Een zieke medewerker kost u als werkgever tussen de 200 en 400 euro per dag. Daarbij heeft u te maken met directe en indirecte kosten. Bij indirecte kosten kunt u denken aan de kosten voor vervangend personeel en productieverlies. In dit artikel leest u waaruit de kosten van verzuim zijn opgebouwd en hoe u de verzuimkosten kunt reduceren. 

Waaruit bestaan verzuimkosten

  • Loondoorbetaling (circa 33%)
  • Kosten vervanging (circa 31%)
  • Kosten arbodienstverlening (circa 16%)
  • Verlies productie (circa 12%)
  • Verzuimbegeleiding (circa 3%)

Hoe kan ik de kosten van ziekte reduceren

Een adequaat verzuimbeleid is de meeste effectieve vorm van preventie en kostenbesparing. Mocht een werknemer toch ziek worden dan kan goede re-integratie het verschil maken voor verzuimkosten. Hoe langer immers een werknemer ziek blijft en re-integratie niet kan plaatsvinden hoe hoger de kosten voor u als werkgever. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor verzuimpreventie en re-integratie en voorkom hoge verzuimkosten. 

 


Terug naar kenniscentrum