re-integratie kiezen logo

Werkgevers laten kansen liggen op krappe arbeidsmarkt

12-07-2022- Redactie

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kunnen werkgevers meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden of te voorkomen dat mensen uitvallen. Zo laten zij kansen liggen bij mensen met een arbeidsbeperking. 


Inzetten op mensen met een arbeidsbeperking

Personeelstekort is een grote uitdaging op de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers hebben veel moeite met het aantrekken van nieuw personeel. Volgens het SCP laten ze in het bijzonder kansen liggen bij groepen met relatief veel onbenut arbeidspotentieel. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking. Volgens het planbureau zouden werkgevers moeten gaan nadenken over welk type werk ze kunnen ontwikkelen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment heeft maar een op de zes werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Al langer is bekend dat werkgevers vaak simpelweg niet op de hoogte zijn van de talrijke overheidsregelingen die bestaan voor het in dienst nemen van deze groep mensen. 

Voorzichtig omgaan met werkdruk

Als gevolg van de arbeidskrapte waarbij steeds meer werk met minder mensen gedaan moeten worden, is ook de werkdruk sterk toegenomen. Vier op de tien werkgevers ziet werkdruk als een van de grootste knelpunten. Vaak blijken de klachten psychisch van aard te zijn, zoals overspannenheid of een burn-out. Inmiddels geeft een meerderheid van de werkgevers aan hier actief beleid op te voeren. Ruim 80 procent van de werkgevers past het werkproces hierop aan en bijna 75 procent zet in op het leren omgaan met stress. Tegelijkertijd zegt een op de vijf werkgevers aan weinig invloed te kunnen uitoefenen op bovenstaande zaken. Volgens SCP-onderzoekster Patricia van Echteld is het echt cruciaal dat werkgevers er wel iets mee doen. Het is namelijk geen geheim dat werkdruk een belangrijke reden is voor verzuim en uitval. Terug naar blog