re-integratie kiezen logo

Werkgevers blijven huiverig voor arbeidsbeperkten

25-10-2022- Redactie

Werkgevers blijven huiverig om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit fenomeen blijft opduiken, ook nu in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwsuur besteedde hier onlangs aandacht aan. Lees hieronder meer over de achtergronden, sociale ontwikkelbedrijven en grootste obstakels die bedrijven ervaren, maar ook over de oplossingen. 

Bedrijven laten kansen liggen

Momenteel doen werkgevers er werkelijk alles aan om werknemers te vinden. Sommige bedrijven nemen zelfs mensen aan zonder dat er een sollicitatiegesprek aan te pas komt. Minder avontuurlijk zijn ze als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt althans uit cijfers van Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. Slechts 12 procent van de Nederlandse bedrijven heeft werknemers uit deze groep in dienst. Tegelijkertijd liggen er volop kansen in de vorm van subsidies waardoor ondernemers maar beperkt financiële risico's lopen. Zo zijn er no-risk polissen en loonkostensubsidies die de risico's bij ziekte reduceren. Desalniettemin vinden veel bedrijven het in de praktijk maar veel gedoe en maken ze vaak een pas op de plaats als begeleiding om de hoek komt kijken. Daarmee laten ze enorme kansen liggen, volgens Noëlle ter Woerts van sociaal ontwikkelbedrijf DZB. Als bedrijven creatiever zijn en bedenken wat mensen nodig hebben, dan gaat er volgens haar echt een grote wereld open.

Waarom willen bedrijven niet?

Er zijn verschillenden redenen waarom bedrijven terughoudend zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. Zo ervaren zij de verschillende regels voor de verschillende arbeidsbeperkten als lastig. Verder hanteert elke gemeente zijn eigen werkwijze en eisen voor de subsidies en regelgeving. Werkgevers ervaren ook dat begeleiding op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking lastig te organiseren is. 'Bedrijven willen geen gedoe', zo vat Laurens Overtoom van ICT van Morgen het samen. Dit sociaal ontwikkelbedrijf helpt jonge mensen met een arbeidsbeperking aan ICT-werk. Dat doen zij onder meer via detachering en speciale constructies. Zo regelde Overtoom dat een werknemer die behoefte had aan rust en regelmaat voor een bedrijf ging werken, maar dan gewoon vanuit het pand van ICT van Morgen. Dat bleek een win-winsituatie voor de werknemer en werkgever. 


Terug naar blog