re-integratie kiezen logo

Verwijtbaar handelen tijdens re-integratie kost werkgever ruim 2 ton.

19-09-2023- Bart Langereis

Recent is het Amsterdamse bedrijf Chipsoft in hoger beroep veroordeeld tot de betaling van ruim 200.000 euro aan een werkneemster. In augustus 2021 raakte de werkneemster overspannen. Er werd een re-integratietraject gestart, maar dat ging faliekant fout.


Alles begon nog goed, want begin 2022 pakte de vrouw haar werk weer voorzichtig op. Er ontstond echter tussen de werkgever en werkneemster al snel een conflict over haar functioneren. Het advies van de bedrijfsarts om een casemanager en externe bemiddeling in te schakelen, legde de werkgever naast zich neer. De werkneemster werd onterecht onder druk gezet en stapte naar de kantonrechter.

Negatieve instelling

De werkneemster werkte al twintig jaar naar wederzijdse tevredenheid voor het Amsterdamse automatiseringsbedrijf. In haar functie was ze assistent van de directeur en gaf ze leiding aan de afdeling personeelszaken. Als ze door overbelasting overspannen raakt, trekt ze aan de bel en meldt zich ziek. Er volgt een re-integratietraject, maar dat loopt niet op rolletjes. Al snel verslechteren de onderlinge verhoudingen en de werkneemster meldt zich volledig ziek. Daarop dreigt de werkgever haar loonbetaling stop te zetten. In de daaropvolgende periode verslechteren de verhoudingen verder. Chipsoft negeert de adviezen van de bedrijfsarts. De onderneming stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een negatieve instelling van de werkneemster. In plaats van het volgen van een zorgvuldig re-integratietraject, verlaagt Chipsoft haar basissalaris met 30% en worden de maandelijkse bonussen niet meer uitgekeerd. De auto van de zaak, onderdeel van de arbeidsovereenkomst, moet zij uiteindelijk ook inleveren.

Ernstig verwijtbaar handelen

De werkneemster besluit naar de rechter te stappen en eist ontbinding van het dienstverband en de betaling van achterstallig salaris, bonussen en een ontslagvergoeding. Als verweer voert de werkgever aan dat de vrouw aanstuurde op een vertrek en nergens recht op had. De kantonrechter stelde de werkneemster in het gelijk. Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van een arbeidsconflict en had Chipsoft aangestuurd op het vertrek van de vrouw. Bovendien oordeelde de rechter dat door de inhouding van de salarissen en bonussen de arbeidsverhouding fors onder druk werd gezet. Het feit dat het bedrijf weigerde een casemanager in te schakelen en mee te werken aan mediation bestempelde de rechter als ernstig verwijtbaar handelen. De uitspraak van de kantonrechter was unaniem: het bedrijf moest de werkneemster ? 184.000 aan ontslagvergoedingen en achterstallige beloningen betalen en ontbond het dienstverband.

Hoger beroep

Duidelijk zaak zou je zeggen, maar Chipsoft dacht daar anders over en ging in hoger beroep. Maar ook het Amsterdamse hof maakte kort metten met de werkgever. Het hof volgde in hoger beroep de uitspraak van de kantonrechter. Bovendien verhoogde het hof de 'billijke schadevergoeding' met 20.000 euro. De halsstarrige houding kwam de werkgever uiteindelijk nog duurder te staan.

Re-integratie, de spelregels kort samengevat

Wordt een werknemer langdurig ziek? Dan moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen om de werknemer weer aan het werk te helpen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Dat kan binnen het bedrijf van de werkgever zijn of bij een andere werkgever. De werkgever dient binnen zes weken te starten met een re-integratiedossier en moet de bedrijfsarts inschakelen voor het opstellen van een probleemanalyse. In uiterlijk de achtste week van de ziekte moeten werkgever en werknemer samen een plan van aanpak opstellen. 


Terug naar blog