re-integratie kiezen logo

UWV slaat zich goed door coronajaar

30-04-2021- de redactie

Het UWV is goed door het zware coronajaar gekomen. Het was ongekend wat er gebeurde in maart 2020, zo lezen we ook in het jaarverslag van het UWV. Werkgevers deden massaal een beroep op de regeling werktijdverkorting. Tegelijkertijd was er een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen. Desalniettemin wist het UWV succesvol uitvoering te geven aan de NOW-regeling en werd de uitkeringsinstantie ook nog eens bovengemiddeld goed beoordeeld door werkgevers en uitkeringsgerechtigden.


Eenvoud en snel handelen

Razendsnel is in maart 2020 de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor noodlijdende bedrijven opgetuigd. Op 6 april ging het NOW-loket open. Diezelfde dag nog ontving het UWV 35.000 digitale aanvragen en vierduizend telefoontjes. Uitzonderlijk zegt Maarten Camps die in september 2020 zijn entree maakte als nieuwe voorzitter als toelichting op het jaarverslag. Volgens Camps moet het geheim van de succesvolle operatie gezocht worden in eenvoud, een eenduidige regeling met weinig uitzonderingen. Het belangrijkste doel was volgens Camps ervoor te zorgen dat werkgevers zoveel mogelijk de lonen van hun werknemers konden blijven betalen. En dat is gelukt. Maar liefst 2,7 miljoen werknemers en 140.000 bedrijven konden geholpen worden. Tegelijkertijd nam ook het aantal WW-uitkeringen in april flink toe; het UWV ontving vier keer zoveel aanvragen als de maanden daarvoor. Voor het jaar 2020 als geheel ontving het UWV 479.000 aanvragen voor een werkloosheidsuitkering versus 330.000 in 2019. 
 

Extra personeel en met blik op toekomst

Voor de enorme toeloop aan WW-uitkeringen moest het UWV wel 600 extra uitkeringsdeskundigen aantrekken. In totaal moest het UWV zelfs 1200 extra mensen aantrekken. Toch moest het UWV ook enkele taken op een lager pitje zetten door corona. Zo was er minder controle op mensen op de sollicitatie-activiteiten van mensen met een WW-uitkering. In overleg met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid werd ook rekening gehouden met de bezorgdheid van werkzoekenden. Daarom werd bijvoorbeeld soepeler omgegaan met het weigeren van een passend werkaanbod. Ondertussen heeft het UWV volop plannen voor de toekomst. Zo wil het uitkeringsinstituut gaan inzetten op regionale mobiliteitsteams die met gemeenten en sociale partners begeleiding naar werk bieden voor mensen die door de coronacrisis ontslagen dreigen te worden. Het UWV wil ook verder werk maken van de ICT-veiligheid inclusief de daarbij behorende privacywetgeving.


 

Terug naar blog