re-integratie kiezen logo

Stijging ziekteverzuim in MKB

15-07-2018- de redactie

De cijfers liegen er niet om: het gemiddelde verzuim van werknemers in het MKB stijgt al een hele tijd. In 2016 lag het percentage op 3,4%, in 2017 steeg het naar 3,5%. In de eerste periode van 2018 liep het percentage op naar 3,8%. ArboNed, dat de cijfers analyseerde, noemt de cijfers zorgelijk.

dokter meet bloeddruk

Oorzaken ziekteverzuim

Er lijken verschillende oorzaken te zijn voor de toename van het ziekteverzuim. Eind 2017 en begin 2018 was er sprake van een extreem lange griepgolf. Deze golf duurde maar liefst zes weken langer dan de golf die in 2016 plaatsvond. Deze verlenging kan de cijfers flink hebben beïnvloed. Een andere factor van belang is de lengte van het verzuim. Werknemers zijn gemiddeld minder vaak ziek, en dat is natuurlijk goed nieuws. Wanneer ze ziek zijn zijn ze echter gemiddeld wel lánger ziek. Hierdoor komt het ziekteverzuimcijfer uiteindelijk hoger uit.

Groot aandeel psychisch verzuim

Wat verder opvalt is dat een groot deel van het langdurend verzuim toe te schrijven valt aan psychisch verzuim. Hier vallen onder meer stress gerelateerde klachten onder. Ook voor dit verzuim geldt dat de lengte van het verzuim toeneemt. In 2016 viel een werknemer gemiddeld 202 dagen uit, in 2017 was dit 205. De groep parttime werkende vrouwen wordt hierbij het hardst getroffen. Het aandeel van deze groep is 44% van het totaal. Bij mannen spelen stress gerelateerde klachten een minder grote rol. Uitval bij die laatste groep wordt vaker veroorzaakt door fysieke klachten zoals rugpijn.

Belang van goede re-integratie

Wanneer u bedenkt dat een zieke werknemer een werkgever al gauw 250 euro per dag kost, begrijpt u het belang van een snelle en effectieve re-integratie. Ook de werknemer heeft alle belang bij een snelle re-integratie. Ter voorkoming van inkomensverlies maar ook voor een goed toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. De Wet Verbetering Poortwachter heeft precies dat uitgangspunt: snel en effectief ingrijpen zodat verzuim korter wordt. Zowel werkgever als werknemer kunnen baat hebben bij een re-integratiebureau voor professionele ondersteuning in de complexe wereld van verzuim en re-integratie. 

 

Terug naar blog