re-integratie kiezen logo

Re-integratie van mensen met psychiatrische aandoeningen gestimuleerd

15-06-2016- Redactie

UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren intensief samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Voor een periode van vijf jaar is een subsidie van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Mensen worden met de IPS-methode naar een baan begeleid in combinatie met werkplekondersteuning. 

Een vijfde van bevolking heeft psychische aandoening

Bijna 20% van de Nederlandse bevolking heeft een psychische aandoening. In de meeste gevallen gaat het om lichte of matige stoornissen die goed behandelbaar zijn. Veel mensen daarvan zijn dan ook prima in staat om te werken, met of zonder begeleiding en ondersteuning. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft zelfs 37% een psychische aandoening. Voor mensen met een bijstandsuitkering vermoedt men dat het om circa 25% gaat. De arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen blijft significant achter ten opzichte van andere groepen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks de daling van het totale verzuim en de arbeidsongeschiktheid neemt verzuim en arbeidsongeschiktheid door psychische klachten alleen maar toe.

Werk bevordert psychische gezondheid

Volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de extra inzet hard nodig. Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondervinden mensen met psychiatrische aandoeningen namelijk de meeste problemen bij het vinden en houden van een baan. Terwijl uit onderzoek blijkt dat werk de psychische gezondheid juist bevordert. Daarom zijn de staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) het project Mensenwerk gestart. De aangekondigde samenwerking van UWV en GGZ Nederland vloeit hier ook uit voort. Door heel Nederland zijn er bijeenkomsten om de samenwerking en het ontwikkelen van een integrale aanpak verder vorm te geven. Ook gemeenten en vertegenwoordigers van cliënten zijn bij dit proces betrokken. Speciaal hiervoor is de Routewijzer gelanceerd. Deze website van het Landelijk Platform GGZ en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) is bedoeld om mensen met psychische stoornissen die willen werken van de juiste informatie te voorzien en in staat te stellen om de regie in eigen hand te nemen. 

Wat is een IPS-traject

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een re-integratietraject voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Het idee achter de methode is dat iedere cliënt in een gewone werkomgeving kan werken. Ontstaan in de Verenigde Staten bleek al snel dat een plaatsing vaak succesvol is. Iedereen in Nederland met ernstige psychische aandoeningen die onder behandeling is bij de GGZ en een uitkering ontvangt (WIA, WAO, Wajong en WAZ) kan aan een IPS-traject deelnemen. Maar ook mensen die op hun werk problemen ondervinden vanwege psychische aandoeningen kunnen er een beroep op doen. Bijzonder aan de IPS-trajecten is dat deelnemers zo snel mogelijk worden geplaatst. Pas daarna start de feitelijke training en/of coaching. WIJ 3.0 is een van de eerste re-integratiebureaus in Nederland die trajectbegeleiders heeft laten trainen in het uitvoeren van IPS. Een andere IPS specialist is ROADS, een gerenommeerd re-integratiebureau op het gebied van sociale re-integratie voor mensen met psychiatrische problematiek of een verslavingsachtergrond. Terug naar blog