re-integratie kiezen logo

Re-integratie van mensen met psychiatrische aandoeningen

15-06-2016

UWV en GGZ Nederland gaan nauw samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Voor een periode van vijf jaar komt een subsidie van 20 miljoen euro beschikbaar waarmee mensen via de beproefde IPS-methode intensief naar een baan worden begeleid. Verder is er op de werkplek ondersteuning aanwezig.
 
Volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de extra inzet hard nodig, want van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben mensen met psychiatrische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden en houden van een baan. Uit onderzoek blijkt dat werk juist de psychische gezondheid bevordert.

'Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37% een psychische aandoening'
 
Bijna een vijfde van de bevolking heeft een psychische aandoening. In de meeste gevallen gaat het daarbij om lichte of matige stoornissen die veelal goed behandelbaar zijn en het overgrote deel is prima in staat daarmee te werken. De arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen blijft echter beduidend achter ten opzichte van andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks de daling van het totale verzuim en de arbeidsongeschiktheid neemt verzuim en arbeidsongeschiktheid door psychische klachten toe. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37% een psychische aandoening en van de mensen met een bijstandsuitkering wordt aangenomen dat dit ongeveer een kwart betreft.
 
Daarom zijn de staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) het project Mensenwerk gestart en de aangekondigde samenwerking van UWV en GGZ Nederland vloeit hier ook uit voort. Door heel het land zijn er bijeenkomsten om de samenwerking en het ontwikkelen van een integrale aanpak verder vorm te geven. Ook gemeenten en vertegenwoordigers van cliënten zijn bij dit proces betrokken. De Routewijzer is hiervoor gelanceerd, een website van het Landelijk Platform GGz en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) die bedoeld is om mensen met psychische stoornissen die graag willen werken van de juiste informatie te voorzien en in staat te stellen om de regie in eigen hand te nemen. 


Auteur: Re-integratie Kiezen
Bron: Rijksoverheid
 

 

Blog