re-integratie kiezen logo

Met 'snotneusprotocol' de strijd aan tegen griepgolf

25-10-2021- Redactie

Nu de herfst echt zijn intrede heeft gedaan, dienen ook de eerste griepgevallen zich aan. Dankzij de corona lockdown heeft het griepvirus vorige winter maar weinig kans gehad zich te verspreiden. De vrees is echter dat met het versoepelen van de maatregelen de griepgolf dit jaar heftiger zal zijn dan voorgaande jaren.


Thuis werken bij verkoudheid

Met een zogenaamd ‘snotneusprotocol’ zou het ziekteverzuim binnen de perken gehouden kunnen worden. Bedrijven worden daarmee aangemoedigd om personeel thuis te laten werken zolang ze zich fit genoeg voelen om te werken, maar nog kampen met verkoudheidsklachten. Ook zou de aandacht voor hygiënemaatregelen opnieuw kunnen worden benoemd en aangescherpt.

In de maand september was er al een stijging in het ziekteverzuim waargenomen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Waar het gemiddelde verzuimpercentage onder werknemers in augustus nog 3,9 procent was, stond de teller aan het einde van september op 4,2. De verwachting is dat dit in de komende maanden alleen maar verder zal toenemen.

Psychische klachten

Een opvallende trend van het afgelopen jaar was dat er weliswaar minder ziekmeldingen waren, maar dat een relatief hoog percentage zieke werknemers langer dan zes weken thuis zat. Van elke 100 ziekmeldingen zaten er 15 personen langer dan zes weken thuis, tegen 10 een jaar geleden.

Van de niet gewerkte dagen, was dertig procent te wijten aan psychische klachten. “Die werknemers ben je gemiddeld 237 dagen kwijt en met een burn-out zelfs 293 dagen. Dat hakt erin, zeker als je weet dat een dag verzuim gemiddeld 250 euro kost”, volgens bedrijfsarts Truus van Amerongen van ArboNed.

Dat het psychisch verzuim vooral in de zorg en het onderwijs hoog is, zal niemand verrassen. Hoewel de pandemie zeker voor een toename in de mentale druk heeft gezorgd, wordt echter nog niet gesproken over een explosie van psychische klachten. 

Aandacht voor eerste signalen

Arbodiensten raden werkgevers aan om alert te zijn op signalen van stress. Daarnaast worden bedrijven aangemoedigd om ruimte te bieden aan werknemers die een andere verhouding zoeken tussen werken op kantoor en thuis. “Dat is voor iedereen anders en afhankelijk van persoonlijke drijfveren”, aldus Van Amerongen. “Laat daarom ruimte voor eigen regie.”Terug naar blog