re-integratie kiezen logo

Meer ondersteuning Wajongers richting werk

22-07-2018- de redactie

In 2015 grotendeels overgegaan in de Participatiewet komen alleen mensen die door een beperking voor hun 18e jaar ontstaan en duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Maar er is nog een groep Wajongers die onder eerdere regelingen vallen waardoor verschillende regelingen door elkaar zijn gaan lopen. Die ongelijkheid in regelgeving wil staatssectretaris Tamara van Ark verminderen. Het idee is dat Wajongers straks niet langer in hoeven te leveren op hun uitkering als ze gaan studeren en evenmin gaan Wajongers er op achteruit als ze gaan werken of juist meer gaan werken.

vrouw typt op kantoor

Niet langer gekort op uitkering bij studeren

De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die voor hun 18e verjaardag is vastgesteld. Maar sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze duurzaam en volledig geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar waren verschillende regelingen van toepassing.Van Ark wil de studieregeling uit de Wajong 2010 daarom afschaffen. Wanneer een Wajonger gaat studeren krijgt deze nu slechts een kwart van de uitkering. Deze inkomensterugval maakte het voor veel Wajongers onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk om aan een studie te beginnen. Daardoor zaten de afgelopen jaren veel Wajongers onnodig thuis omdat het simpelweg niet loonde. Gezien de focus op arbeidsparticipatie ziet het huidige kabinet dit graag anders. Het plan is nu om de uitkering volledig te blijven uitbetalen wanneer een Wajonger gaat studeren. Van Ark zet ook in om Wajongers financieel niet terug te laten vallen wanneer ze gaan werken. Bij oude Wajong-regelingen was dit het geval. De nieuwe regelgeving moet tevens betere ondersteuning gaan bieden voor Wajongers wanneer zij op zoek gaan naar werk én wanneer zij hun werk dreigen te verliezen.

Extra geld voor ondersteuning

Maar het blijft niet bij een aanpassing van de huidige wetgeving. Het kabinet wil ook extra gaan investeren in het ondersteunen van mensen met een Wajonguitkering. In veel gevallen gaat het om blijvende ondersteuning. Want als Wajongers aan het werk gaan blijken ze extra hulp goed te kunnen gebruiken. Daarom bestaat het plan om arbeidsdeskundigen en andere adviseurs bij het UWV die Wajongers begeleiden beter op te leiden. Op deze manier hoopt het kabinet meer mensen met een arbeidsbeperking te kunnen activeren en te laten re-integreren. Maar bovenal zal de nieuwe wetgeving veel onduidelijkheden van de huidige regeling wegnemen. Update. Inmiddels heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe regels Wajong.

Terug naar blog