re-integratie kiezen logo

Jaaroverzicht: re-integratie in 2020

02-01-2020- de redactie

Zo vlak na de jaarwisseling is het een mooi moment om om vooruit te kijken. Welke belangrijke gebeurtenissen op het gebied van re-integratie kunnen we verwachten in 2020? Tijd voor een nieuwjaarslijstje!

Jaaroverzicht re-integratie 2020

1. Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Met de WAB wordt beoogd de verschillen tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract te verkleinen. Met hogere WW-premies voor tijdelijke krachten maakt de WAB het bijvoorbeeld aantrekkelijker om werknemers met een vast contract in dienst te nemen. Verder geeft de wet payrollers dezelfde status als vaste krachten. Tegelijkertijd zorgt de wet voor een soepeler ontslagrecht. Op basis van de zogenaamde cumulatiegrond kunnen nu verschillende ontslaggronden aangedragen worden. 


2. Wetsvoorstel voor transparantie loondoorbetaling

Recent is een wetsvoorstel ingediend die het oordeel van de bedrijfsarts bepalend gaat maken bij de RIV-toets. Werkgevers krijgen zo meer zekerheid en worden niet langer geconfronteerd met extra kosten bovenop de re-integratiekosten die zij reeds gemaakt hebben. 

3. Meer grip op re-integratie 2e spoor voor werkgevers en werknemers

Er gaat meer ruimte komen voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten. Verder moeten medewerkers een grotere rol gaan krijgen in re-integratietrajecten. 

4. MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Werkgevers zijn verplicht om zieke werknemers twee jaar lang loon te betalen en met name voor kleine werkgevers wegen de kosten en risico's voor langdurig zieke medewerkers zwaar. Vanaf 1 januari 2020 is daarom een MKB verzuim-ontzorgverzekering in het leven geroepen. Deze niet verplichte verzekering vangt de financiële risico's op en helpt bij de verplichtingen en taken rondom re-integratie en loondoorbetaling bij ziekte.

 

 

Terug naar blog