re-integratie kiezen logo

Doorbetaling loon bij ziekte breekpunt sociaal akkoord

08-09-2017- de redactie

De afgelopen periode hebben werkgevers en vakbonden met informateur Gerrit Zalm rond de tafel gezeten. De bedoeling was dat uit hun gesprekken een sociaal akkoord zou komen. Vakbonden CNV, FNV en VNP hebben deze week echter per direct de stekker uit het overleg getrokken. Afspraken op het gebied van doorbetaling loon bij ziekte bleek een van de breekpunten.

loondoorbetaling breekpunt akkoord

Te hoge kosten bij ziekte

Werkgevers moeten zieke werknemers momenteel bij ziekte maximaal twee jaar loon doorbetalen. Daarnaast gelden re-integratieverplichtingen voor werkgevers. Ook na de periode van deze 104 weken bestaat overigens de mogelijkheid dat werkgevers deze verplichtingen blijven houden afhankelijk van de diagnose van het UWV. Vooral voor kleine ondernemers een reden om geen contracten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Zo kan het risico op loondoorbetaling bij ziekte omzeild worden. Om kleine ondernemers tegemoet te komen was voor het sociaal akkoord een nieuw plan ontworpen waarbij zij bij ziekte maar een half jaar loon hoefden te betalen. Met het vastlopen van de besprekingen staat dit plan nu echter op losse schroeven.

Andere breekpunten sociaal akkoord

Naast de loondoorbetaling bij ziekte waren er nog een aantal punten waar de onderhandelaars het maar niet over eens werden. Zo willen de vakbonden dat er minder gebruik wordt gemaakt van flexcontracten, terwijl de werkgevers daarin nog niet willen schrappen. Ook over regelingen op het gebied van zzp’ers en ontslagrecht konden de partijen het niet eens worden. Volgens de vakbonden is er vanwege de verbeterende economie ruimte om werknemers beter te beschermen, maar werkgeversorganisaties gaan daar niet in mee.

Wat betekent dit voor de formatie?

De coalitie heeft in de nieuwe regering een meerderheid van slechts een zetel. Een aantal partijen in de coalitie zijn traditioneel meer op de hand van de werkgevers, terwijl een aantal oppositiepartijen meer op de lijn van vakbonden zitten. Nu er geen sociaal akkoord ligt, kunnen de verschillen in standpunten van negatieve invloed zijn op de mogelijkheid om nieuwe plannen te accorderen. De hoop is daarom dat de gesprekspartners opnieuw rond de tafel gaan zitten en alsnog tot een akkoord komen. Anders lijkt verbeterde regelgeving op het gebied van doorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers nog ver weg.

Terug naar blog