re-integratie kiezen logo

Doorbetaling loon bij ziekte breekpunt sociaal akkoord

08-09-2017

De afgelopen periode hebben werkgevers en vakbonden met informateur Gerrit Zalm rond de tafel gezeten. De bedoeling was dat uit hun gesprekken een sociaal akkoord zou komen. Deze week hebben vakbonden CNV, FNV en VNP echter per direct de stekker uit het overleg getrokken. Afspraken op het gebied van doorbetaling loon bij ziekte bleek een van de breekpunten.

loondoorbetaling breekpunt akkoord

Te hoge kosten bij ziekte

Werkgevers moeten zieke werknemers momenteel bij ziekte twee jaar loon doorbetalen. Daarnaast moeten zij nog tien jaar lang hogere premies afdragen. Vooral voor kleine ondernemers is deze regel een reden om geen contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Zo omzeilen ze het risico op loondoorbetaling. Voor het sociaal akkoord was er een nieuw plan ontworpen, waarbij kleine ondernemers nog maar een half jaar loon hoeven te betalen bij ziekte. Dit plan staat door het vastlopen van de besprekingen nu op losse schroeven.

Andere breekpunten sociaal akkoord

Naast de loondoorbetaling bij ziekte waren er nog een aantal punten waar de onderhandelaars het niet over eens werden. Zo willen de vakbonden dat er minder gebruik wordt gemaakt van flexcontracten, terwijl de werkgevers daarin nog niet willen schrappen. Ook over regelingen op het gebied van zzp’ers en van ontslagrecht konden de partijen het niet eens worden. Volgens de vakbonden is er ten gevolge van de verbeterende economie ruimte om werknemers beter te beschermen. Werkgeversorganisaties zijn het niet eens met de plannen die de vakbonden daarvoor opperen.

Wat betekent dit voor de formatie?

De coalitie heeft in de nieuwe regering een meerderheid van slechts een zetel. De partijen in de coalitie zijn traditioneel op hand van de werkgevers, terwijl de oppositiepartijen juist vaker de vakbonden steunen. Nu er geen sociaal akkoord ligt, kunnen de verschillen in standpunten van negatieve invloed zijn op de mogelijkheid om nieuwe plannen te accorderen. De hoop is daarom dat de gesprekspartners opnieuw rond de tafel gaan en tot een akkoord komen. Anders is verbeterde regelgeving op het gebied van onder meer doorbetaling bij ziekte nog ver weg.

Blog