re-integratie kiezen logo

Cijfers CBS geven vertekend beeld van hoogte werkloosheid

25-07-2017- de redactie

Het CBS kon afgelopen week goed nieuws brengen: voor het eerst sinds 2011 ligt het percentage werklozen onder de 5 procent. De Nederlandsche Bank juicht echter nog niet. Volgens de Bank klopt het geschetste beeld niet en wordt een grote groep mensen niet meegeteld in de cijfers.

CBS werkloosheid cijfers

Wat wordt er verstaan onder werkloosheid?

Het verwarrende is de definitie die het CBS gebruikt om vast te stellen wie er als werkloos wordt gezien. Volgens het CBS zijn alleen mensen die minder dan 1 uur per week werken echt werkloos. Zo valt een grote groep mensen buiten de boot. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een paar uur per week schoonmaken, terwijl ze eigenlijk een fulltime baan willen. Of mensen die als ZZP’er slechts een paar uur per week werken, terwijl ze eigenlijk 36 uur aan de slag willen. Ook mensen die al langere tijd buiten het arbeidsproces staan (bijvoorbeeld door ziekte), zich een slag in de rondte solliciteren, maar niet meer aan de bak komen vallen buiten de cijfers. Bij het CBS zijn al deze mensen niet (meer) in beeld.

Waarom stijgen de lonen niet?

Wanneer er minder werklozen zijn, ontstaat er een schaarste aan mensen die nieuwe vacatures kunnen invullen. Door die schaarste stijgen de lonen. Hoewel het aantal werklozen volgens het CBS is gedaald, is er van stijgende lonen (en daarbij horende hogere inflatie) geen sprake. Volgens Mario Draghi van de Europese Centrale Bank komt dit in Nederland niet alleen door de verborgen werkloosheid, maar ook doordat er in dit land zoveel flexwerkers zijn. Overigens speelt dit probleem in heel Europa, hoewel Nederland door al die flexwerkers wel de kroon spant.

Hoe hoog is de werkloosheid dan echt?

De Nederlandsche Bank heeft berekend dat de werkelijke werkloosheidscijfers wel 3,5 keer zo hoog zijn als de cijfers van het CBS suggereren. De krapte op de arbeidsmarkt is dus lang niet zo groot als men aan de hand van de CBS-cijfers zou denken. Dat verklaart ook waarom de lonen niet stijgen en de inflatie dus ook niet hoger wordt. De Europese bank heeft de hoop op een hogere inflatie inmiddels opgegeven. Zolang er geen kans meer is op deflatie is het grootste gevaar geweken. Het is te hopen dat die grote groep (gedeeltelijk) werklozen die nu buiten de cijfers van het CBS vallen, snel meer uren kunnen gaan maken. Pas dan neemt de werkloosheid echt verder af en kunnen we voorzichtig denken aan een loonsverhoging.

 

Terug naar blog