re-integratie kiezen logo

Langdurige werkloosheid daalt maar nog veel werk te verzetten voor ouderen

17-02-2017- de redactie

De langdurige werkloosheid in Nederland is voor het eerst sinds 2009 gedaald volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze daalde 17 procent, van 259.000 naar 216.000. Wat opvalt is dat de langdurige werkloosheid ook onder ouderen omlaag ging. Toch kan de vlag nog niet uit.  

Langdurige werkloosheid ouderen omlaag

Met name de daling onder ouderen is positief te noemen. Toch reageren een aantal arbeidseconomen voorzichtig en kritisch. Rob Witjes, hoofdarbeidsinformatie van het UWV, onderschrijft dat bedrijven in 2016 minder ouderen hebben ontslagen, maar dat betekent volgens hem nog niet dat langdurig werklozen weer aan een baan zijn gekomen. De cijfers spreken wat dat betreft boekdelen want nog steeds zijn twee van de drie werkloze ouderen langdurig werkloos. Volgens Witjes vertellen de CBS-cijfers niet hoeveel langdurig werklozen weer aan een baan zijn gekomen. Iedere dag langer thuis maakt het moeilijker om te werk te vinden.  

Onder de 55 jaar

Voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar was al eerder een kleine daling ingezet. Het aantal langdurig werklozen onder 55-plussers lag in 2015 nog op 88.000, een stijging van 12.000. Maar in 2016 werd dit teruggebracht tot 81.000, een daling van 7.000. Mensen zijn langdurig werkloos als ze twaalf maanden zonder werk zitten, maar wel kunnen werken en recent nog hebben gesolliciteerd. De cijfers lijken het klassieke conjuncturele patroon te volgen van een economische crisis gevolgd door herstel. Bij een economische neergang verliezen eerst jongeren hun baan. Bedrijven kunnen als gevolg van onder meer flexibele arbeidscontracten makkelijker afscheid nemen van jongeren. Zodra de economie aantrekt nemen bedrijven eerst jongere werkkrachten aan en als het economisch herstel doorzet volgen ouderen.

Structureel probleem 

Volens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, is de langdurige werkloosheid onder ouderen in Nederland geen conjunctureel maar een structureel probleem. Volgens hem groeit de arbeidsparticipatie onder ouderen in Nederland wel, maar dat is vooral omdat ouderen die een vaste baan hebben nu langer moeten doorwerken. Zodra ze hun baan verliezen wordt het erg lastig voor hen om een nieuwe baan te vinden. Daarnaast zijn de CBS-cijfers licht misleidend omdat de ouderen die weer aan het werk komen vaak tijdelijke contracten krijgen of zzp'er worden tegen lagere inkomsten. Volgens Wilthagen is de huidige inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt in het nadeel van ouderen omdat bedrijven terughoudend zijn met het aannemen van ouderen gezien de financiële risico's.

 

Terug naar blog