re-integratie kiezen logo

Langdurige werkloosheid daalt maar nog veel werk te verzetten voor ouderen

17-02-2017

De langdurige werkloosheid in Nederland is voor het eerst sinds 2009 gedaald volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze daalde 17 procent, van 259.000 naar 216.000. Wat opvalt is dat de langdurige werkloosheid ook onder ouderen omlaag ging. Toch kan de vlag nog niet uit.  

'Twee op drie werkloze ouderen langdurig werkloos'

Met name de daling onder ouderen is positief. Toch reageren sommige arbeidseconomen voorzichtig en kritisch. Rob Witjes, hoofdarbeidsinformatie van het UWV, onderschrijft dat bedrijven in 2016 minder ouderen hebben ontslagen, maar dat betekent volgens hem nog niet dat langdurig werklozen weer aan een baan zijn gekomen. De cijfers spreken wat dat betreft boekdelen want nog steeds zijn twee van de drie werkloze ouderen langdurig werkloos. Volgens Witjes vertellen de CBS-cijfers niet hoeveel langdurig werklozen weer aan een baan zijn gekomen en iedere dag langer thuis maakt het moeilijker om te werk te vinden.  

'Mensen zijn langdurig werkloos als ze al twaalf maanden zonder werk zitten'
 
Voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar was al eerder een kleine daling ingezet. Het aantal langdurig werklozen onder 55-plussers nam aanvankelijk nog toe met 12 duizend toe tot 88 duizend in 2015, maar daalde in 2016 naar 81 duizend. Mensen zijn langdurig werkloos als ze al twaalf maanden zonder werk zitten, maar wel kunnen werken en recent nog hebben gesolliciteerd.
 
De cijfers lijken het klassieke conjuncturele patroon te volgen van een economische crisis gevolgd door een herstel. Bij een economische neergang verliezen eerst jongeren hun baan. Bedrijven kunnen makkelijker van jongeren af als gevolg van onder meer flexibele arbeidscontracten. Zodra de economie aantrekt nemen bedrijven eerst de jongere werkkrachten aan en pas als het economisch herstel doorzet, volgen de ouderen.
 
Volens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, is de langdurige werkloosheid onder ouderen in Nederland geen conjunctureel probleem, maar een structureel probleem. Volgens hem groeit de arbeidsparticipatie onder ouderen in Nederland wel, maar dat is vooral omdat ouderen die een vaste baan hebben nu langer moeten doorwerken. Zodra ze hun baan verliezen wordt het erg lastig om een nieuwe baan te vinden. Daarnaast zijn de CBS-cijfers licht misleidend omdat de ouderen die weer aan het werk komen vaak tijdelijke contracten krijgen of zzp'er worden waarbij hun inkomen vaak daalt.  Volgens Wilthagen is de huidige inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt in het nadeel van ouderen en zijn bedrijven terughoudend met het aannemen van ouderen gezien de financiële risico's.
 
Auteur: Re-integratie Kiezen
Bron: Volkskrant
 
Bent u werkloos en wilt u graag weer aan de slag? Neem contact op met een re-integratiebedrijf bij u in de regio om de mogelijkheden te bespreken.
 
 

 

Blog