re-integratie kiezen logo

Arbeidsgehandicapten werken vaker bij reguliere werkgever

15-07-2016

De overheid en in het bijzonder bedrijven liggen goed op schema bij het aan het werk helpen van lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Volgens het UWV zijn er 21.057 banen bijgekomen in 2015 voor mensen die waren aangewezen op een Wajong-uitkering of die actief waren bij een sociaal werkbedrijf. Gemeenten blijven echter vooralsnog achter. 

Werkgevers ruimschoots op koers
Vooral bedrijven hebben de verwachtingen waar gemaakt. Met 15.604 banen erbij liggen zij zelfs voor op schema, want de doelstelling voor 2015 uit het sociaal akkoord was 6.000 banen. Het quotum voor werkgevers is dan ook voorlopig van de baan. Met de invoering van de Participatiewet beoogt Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) dat mensen met een arbeidshandicap vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan dan bij sociale werkbedrijven.

Ook overheid behaalt doelstelling
Bij de overheid gaat het wat moeizamer hoewel ook daar 5.453 dienstverbanden zijn bijgekomen (de doelstelling was 3.000 banen). Wat met name bij de overheid opvalt is dat de arbeidsgehandicapten vooral via uitzendbureaus kwamen of werden gedetacheerd via een WSW-bedrijven. Klijnsma ziet daarentegen liever dat het Rijk, gemeenten en provincies meer arbeidsgehandicapten in vast dienstverband nemen.

Gemeenten blijven achter
De gemeenten dienen de komende jaren bij elkaar 30 duizend 'beschutte werkplekken' tegen het minimumloon te ontwikkelen voor mensen die zo ernstig gehandicapt zijn dat ze niet bij een reguliere baas kunnen werken. Op dit moment zijn er echter nog veel te weinig van dit soort werkplekken gecreërd . De gemeenten voeren aan dat zij hiervoor onvoldoende geld krijgen. Klijnsma gaat nu per gemeente opleggen hoeveel beschutte werkplekken die moeten realiseren.

 

Auteur: Re-integratie Kiezen
Bronnen: Volkskrant en Rijksoverheid
 


 

Blog