re-integratie kiezen logo

Arbeidsgehandicapten werken vaker bij reguliere werkgever

15-07-2016- de redactie

De overheid en in het bijzonder bedrijven liggen goed op schema bij het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten. Volgens het UWV zijn er 21.057 echte banen bijgekomen in 2015 voor mensen die waren aangewezen op een Wajong-uitkering of een sociaal werkbedrijf. Gemeenten daarentegen blijven vooralsnog achter. Als geheel valt het aantal gecreëerde banen fors hoger uit dan in het Sociaal Akkoord was begroot.

Werkgevers ruimschoots op koers

Vooral bedrijven hebben de verwachtingen waar gemaakt. Met 15.604 banen erbij ligt het bedrijfsleven zelfs flink voor op de doelstelling voor 2015: 6.000 banen. Het quotum voor werkgevers is dan ook voorlopig van de baan. Met de invoering van de Participatiewet beoogt Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) dat mensen met een arbeidshandicap vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan in plaats van sociale werkbedrijven.

Ook overheid behaalt doelstelling

Bij de overheid gaat het wat moeizamer hoewel ook daar 5.453 dienstverbanden zijn bijgekomen (de doelstelling was 3.000 banen). Wat met name bij de overheid opvalt is dat de arbeidsgehandicapten vooral via uitzendbureaus binnenkwamen of via WSW-bedrijven gedetacheerd werden. Klijnsma ziet daarentegen liever dat het Rijk, gemeenten en provincies meer arbeidsgehandicapten in vast dienstverband zouden nemen.

Gemeenten blijven achter

Arbeidsgehandicapten die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, komen in aanmerking voor een beschutte werkplek. De gemeenten dienen in 2048 uiteindelijk 30 duizend van dit soort beschutte werkplekken te ontwikkelen. Op dit moment zijn er echter nog veel te weinig van dit soort werkplekken gecreëerd. De gemeenten voeren aan dat zij hiervoor onvoldoende geld krijgen. Klijnsma gaat nu per gemeente opleggen hoeveel beschutte werkplekken die moeten realiseren.

 


 


 
Terug naar blog