re-integratie kiezen logo

Explosief arbeidsconflict: anonieme klachten over leidinggevende kost werkgever tonnen

01-11-2023- Bart Langereis

Op de Hogeschool Inholland in Den Haag klaagden vijf collega's zich over het gedrag van een leidinggevende. Er zou een angstcultuur en onveilige werkomgeving zijn. Na maanden van proces kreeg de beschuldigde uiteindelijk bijna een kwart miljoen euro mee naar huis. 

De vrouw werkte al meer dan 24 jaar op de Haagse Hogeschool Inholland. In haar functie was zij als leidinggevende verantwoordelijk voor vier afdelingen en was ze het aanspreekpunt voor ongeveer 35 medewerkers. In een eerdere instantie had ze gemeld dat het werk haar zwaar viel. Er volgde een kort ziekteverlof waarna ze eind 2022 werd geconfronteerd met een bezorgde mail van de vertrouwenspersoon. Door haar toedoen zou er sprake zijn van een angstcultuur en een onveilige werkomgeving.

Vijf anonieme klagers

De 63-jarige vrouw is aangeslagen nadat ze werd geconfronteerd met de anonieme aantijgingen. Ze is dan nog gedeeltelijk aan het werk omdat ze in een traject van re-integratie zit. Toch gaat ze met haar baas en de betreffende vertrouwenspersoon om tafel. Er wordt de vrouw verweten, volgens vijf collega's uit haar team, dat ze haar leidinggevende rol niet oppakte, geen kritiek verdroeg en dat er over haar heen werd gelopen. Ook voelden de anonieme klagers zich bang en als een klein kind behandeld. Er werd veel negativiteit ervaren. 

Arbeidsongeschikt

De vrouw werd overvallen door de meldingen. In de afgelopen 24 jaar had ze altijd goede beoordelingsgesprekken gehad. Ze ervaarde het gesprek als confronterend en eenzijdig. Er was volgens haar geen sprake van hoor en wederhoor. In een nieuw gesprek half april van dit jaar escaleerde de situatie: de leidinggevende meldde zich volledig ziek en werd daarnaast arbeidsongeschikt verklaard door de bedrijfsarts. Het was de bedrijfsarts onduidelijk waarom het geëscaleerde gesprek 'op deze manier' had plaatsgevonden. 

Fikse schadevergoeding

Als ze vervolgens door de verstoorde arbeidsrelatie naar de kantonrechter stapt, oordeelt deze dat het door de gang zaken gissen zou worden naar de feitelijke situaties waarin deze uitspraken waren ontstaan. Het voelde ongetwijfeld ook als een steek in de rug door de collega's. Ook is het onduidelijk waarom de communicatie via de vertrouwenspersoon loopt. De vrouw eist ontslag en een fikse schadevergoeding van 480.000 euro. Volgens haar heeft de school ernstig verwijtbaar gehandeld. Hierdoor was een verstoorde werkverhouding en onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan. 

Geen hoor en wederhoor

De kantonrechter steunde haar standpunt. Volgens de rechter had de Hogeschool Inholland de inhoud van alle klachten zonder meer voor waar aangenomen. Uit niets bleek dat Inholland op enige wijze onderzoek had gedaan naar hetgeen voorgevallen zou zijn. Ook zou de vrouw geen kans geboden zijn om zich op een concrete wijze te verdedigen. Door geen hoor en wederhoor te plegen, heeft Inholland zich niet goed als werkgever 'gedragen', volgens de kantonrechter.

Werkgever veroordeeld tot fikse vergoeding 

De rechter heeft het contract met de werkgever per 1 november 2023 ontbonden. Daarnaast werd de hogeschool veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van 225.000 euro voor misgelopen inkomsten tot haar pensioen, de pensioenschade daarna en een vergoeding omdat ze al ruim 24 jaar in dienst was. De vergoeding is exclusief een afrekening van de resterende verlofdagen en het vakantiegeld.

Terug naar blog