re-integratie kiezen logo

Re-integratiebedrijven in de regio Eindhoven

Vind een re-integratiebureau in Eindhoven voor begeleiding van uw re-integratietraject. U kunt re-integratiebureaus vergelijken op basis van heldere bedrijfspresentaties, specialiteiten, keurmerken, beoordelingen en LinkedIn-profielen.


Logo bedrijf
Tweede Spoor  Wet Poortwachter  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Re-integratie Gemeente  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  Modulaire Re-integratiediensten 
Adres Ten Hagestraat 9A
Postcode 5611 EG Eindhoven
Werkgebied Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch
Telefoon 040-2129542
Website https://actiefinwerk.nl
E-mail info@actiefinwerk.nl
Beoordeling/ Keurmerk Cliënten en opdrachtgevers waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,5 (Blik op Werk keurmerk 2022/2023).
Contact opnemen

Actief in Werk is sinds 2005 als gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij ondersteunen werknemers en werkzoekenden bij het vinden van een nieuwe baan én bij het maken van loopbaankeuzes. Actief in Werk is gevestigd in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. 

Een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk is altijd een persoonlijk en individueel maatwerktraject. Dit betekent dat het traject is afgestemd op de situatie, wensen en behoeften van de medewerker. Gedurende het traject kan de medewerker rekenen op persoonlijke begeleiding en coaching van een vaste consulent, die tevens het aanspreekpunt is voor de werkgever. Het aantal gesprekken, de in te zetten activiteiten en de duur van het traject zijn afgestemd op zowel de wensen van de werkgever als op de situatie van de medewerker. Dat maakt een traject maatwerk!

Hoe ziet een re-integratietraject 2e spoor er uit bij Actief in Werk?

Het re-integratietraject start met een intakegesprek waarin de persoonlijke situatie van de medewerker in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin de activiteiten staan vermeld die de medewerker helpt bij het verkrijgen van een nieuwe baan. Een assesment kan onderdeel uitmaken van het traject. Het assessment kan bestaan uit testen (zoals beroepskeuzetest- of competentietest), opdrachten en gesprekken. Dit helpt de medewerker bij het verkrijgen van een nieuw toekomstperspectief. Ook wordt er een duidelijk en realistisch zoekprofiel opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de functionele beperkingen, maar bovenal mogelijkheden van de medewerker.

Een individuele sollicitatietraining maakt onderdeel uit van het traject. Tijdens de één op één sessies komen praktische zaken aan de orde zoals het opstellen van een CV en sollicitatiebrief, maar ook het (leren) netwerken en omgaan met social media en vacaturewebsites. Aan de hand van het zoekprofiel gaan we gericht op zoek naar een nieuwe functie. Dit houdt in dat wij onder andere de medewerker actief gaan voorstellen bij werkgevers, waarbij gebruik wordt gemaakt van ons groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches. Daarnaast gaan wij de medewerker voorstellen op concrete vacatures. De medewerker krijgt tevens ondersteuning bij het uitvoeren van de eigen sollicitatieactiviteiten.

Vanzelfsprekend hoort bij een re-integratietraject 2e spoor ook het voeren van een zorgvuldige administratie. Op regelmatige basis worden er voortgangsrapportages door Actief in Werk opgesteld en vinden er evaluaties plaats. Indien nodig geven wij tevens advies inzake verslaglegging naar UWV.

Waarom Actief in Werk?

Wij hebben ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van werk naar werk én begeleiding bij het starten als zelfstandig ondernemer. Tijdens het traject wordt de medewerker één-op-één begeleid door een vaste consulent tijdens frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij de medewerker thuis. Onze consulenten wonen en werken in de regio en kennen dus de plaatselijke arbeidsmarkt. Zij beschikken over een groot regionaal netwerk van werkgevers.

Actief in Werk staat voor:

 • Passende en structurele maatwerkoplossingen.
 • Het leveren van resultaat: wij hebben éen van de hoogste plaatsingscijfers.
 • De juiste mensen met elkaar in contact brengen binnen ons regionaal netwerk.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de tevredenheid van onze cliënten, opdrachtgevers en partners waarmee wij samenwerken. Actief in Werk is al geruime tijd in het bezit van het onafhankelijke Blik op Werk keurmerk. Dit keurmerk staat borg voor de kwaliteit, tevredenheid en professionaliteit van de organisaties die zijn aangesloten bij het keurmerk. Het keurmerk garandeert dat de medewerker een traject volgt bij een betrouwbaar bedrijf dat aantoonbare resultaten boekt. Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal behaalbare sterren (vier).

Jaarlijks wordt in het kader van het Blik op Werk keurmerk onder cliënten en opdrachtgevers een anoniem tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door het externe onderzoeksbureau Panteia. In de meetperiode 2022/2023 zijn de volgende resultaten naar voren gekomen: Cliënten en opdrachtgevers waardeerden de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,5.

Voor meer informatie, een offerte of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact met ons opnemen: 040-2129542 / info@actiefinwerk.nl


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede spoor  Eerste spoor  Arbeidsdeskundig onderzoek  Re-integratie Psychische klachten  Wet Poortwachter  Burn-Out  Loopbaanbegeleiding  Outplacement  Re-integratie bij Ondernemerschap  Beroepskeuze 
Adres Kennedyplein 200
Postcode 5611 ZT Eindhoven
Werkgebied Breda, Tilburg, Den Bosch, Roermond, Heerlen, Maastricht
Telefoon 040-2455559
Website https://www.loopbaancentrum.nl/
E-mail info@loopbaancentrum.nl
Contactpersoon Toine Werst
Beoordeling/ Keurmerk NOLOC, NVvA, SRA en Register BKA
Contact opnemen

Een nieuw perspectief bij arbeidsbeperkingen

Loopbaan Centrum Nederland (LCN) biedt sinds 1995 diensten op het vlak van mens, werk en inkomen. Onze drijfveer en missie is om mét mensen en organisaties te zorgen voor een optimale match tussen mens en arbeid in iedere fase van de loopbaan. Bij gezondheid en welbevinden maar ook wanneer er sprake is van ziekte of een arbeidsbeperking. Daar zijn we goed in omdat we zowel loopbaanadviseur als arbeidsdeskundige zijn. Met kennis van mensen, keuzeprocessen, de arbeidsmarkt en de wereld van beroepen en opleidingen. Maar ook met verstand van belasting en belastbaarheid en van wetgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Laten we eens kennismaken en bespreken wat we voor uw organisatie  en voor uw cliënten of werknemers kunnen betekenen!

Re-integratie intern (spoor 1)

Bij verzuim van een werknemer is het zaak om snel adequaat actie te ondernemen. Hoe langer het verzuim duurt, hoe moeizamer de terugkeer naar werk wordt en hoe hoger de kosten zijn voor de werkgever. Als werkgever wordt u bijgestaan door een bedrijfsarts die periodiek vaststelt wat de belastbaarheid van de werknemer is en advies geeft over opbouw in uren. In aanvulling hierop geeft een arbeidsdeskundige advies over duurzame werkhervatting in passend (gemaakt) werk. Ook niet direct aan het verzuim gerelateerde belemmeringen, bijvoorbeeld een belastende thuissituatie of conflicten op de werkplek, krijgen daarbij aandacht. Waar een bedrijfsarts denkt in beperkingen (wat kan de werknemer nog niet), denkt onze arbeidsdeskundige in mogelijkheden! Wat kan de verzuimende werknemer met zijn beperking voor werkzaamheden verrichten?

 Re-integratie extern (spoor 2)

Wanneer duidelijk wordt dat terugkeer in (aangepast) eigen werk van een zieke werknemer niet mogelijk is, zijn werkgever en werknemer vanuit de WVP verplicht om te onderzoeken wat andere passende functies zijn binnen de eigen organisatie. Als blijkt, veelal na een arbeidsdeskundig onderzoek, dat deze interne mogelijkheden er niet structureel en duurzaam zijn dan is re-integratie extern (spoor 2) aan de orde. De werkgever faciliteert de werknemer in dit geval bij het verwerven van passend werk bij een andere werkgever. Detachering bij een andere werkgever is hierbij een optie. Trajectfasen en thema's binnen dit traject zijn:

 1. Intakegesprek met kennismaking en afstemming van verwachtingen 
 2. Opstellen van een re-integratieplan
 3. Opstellen van een  persoonsprofiel a.d.h.v. een loopbaanassessment
 4. Bepalen van de loopbaanfocus en opstellen  zoekprofiel
 5. Training solliciteren en netwerken (CV, brief, sollicitatiegesprek, netwerken)
 6. Jobhunting en begeleiding bij solliciteren en netwerken
 7. Nazorg bij plaatsing (detachering of permanent)
 8. Ondersteuning bij WIA-keuring.

Een re-integratietraject kan afhankelijk van individuele omstandigheden variëren in duur en intensiteit. Neem eens contact op om de mogelijkheden te bespreken waarna we u een voorstel op maat bieden.

Loopbaanadvies en -coaching

Wij adviseren en begeleiden uw werknemers of cliënten die hun loopbaanpad willen of moeten verleggen. Een loopbaantraject geeft inzicht in kwaliteiten en persoonlijkheid en in interesses en drijfveren. Op basis van een realistisch zelfbeeld ondersteunen we de kandidaat bij het komen tot een passende beroeps-/functiekeuze. Ons motto daarbij is 'hoe concreter, hoe beter'. Het gaat er niet alleen om het loopbaandoel helder voor ogen krijgen maar ook om het komen tot een actieplan gericht op het bereiken van het gestelde loopbaandoel. Als daar bij- of omscholing voor nodig is geven we hier advies over en bieden we begeleiding bij het komen tot een opleidingskeuze. Omdat wij loopbaanadviseur én arbeidsdeskundige zijn, zijn wij bij uitstek de partij voor loopbaanadvies en -coaching voor mensen met een beperking of handicap.

Outplacement

Outplacement heeft als doel uw werknemer te begeleiden naar een functie buiten de eigen organisatie die goed past bij zijn of haar drijfveren en kernkwaliteiten. Outplacement is altijd maatwerk en kan in duur variëren van 3 tot 12 maanden. Neem contact op voor het maken van een afspraak waarna wij u een voorstel op maat doen. Er is een traject voor ieder budget.

Het programma is modulair opgebouwd en kent de volgende fasen/modulen:

 1. Omgaan met (dreigend) baanverlies
 2. Verhelderen persoonlijk profiel en bepalen loopbaanfocus
 3. Training en begeleiding bij solliciteren en netwerken
 4. Jobhunting en bemiddeling naar werk
 5. Nazorg (na de start in een nieuwe functie)

Logo bedrijf
Eerste Spoor  Tweede Spoor  Derde Spoor  Outplacement  Burn-Out  Verzuimbegeleiding  Arbeidsbemiddeling 
Adres Hugo van der Goeslaan 2-8506
Postcode 5613 LG Eindhoven
Werkgebied Verspreid over het hele land
Telefoon 06-19864447
Website https://www.denieuwekracht.nl
E-mail info@denieuwekracht.nl
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk Keurmerk
Contact opnemen

Arbeidsmobiliteit en Re-integratie

In de 9 jaar van het bestaan van De Nieuwe Kracht, heeft de organisatie zich weten te ontwikkelen als specialist binnen (externe) re-integratie arbeidsmobiliteit en outplacement met een landelijke dekking. Onze dienstverlening kenmerkt zich door korte communicatielijnen en een planmatige en doelgerichte aanpak. Cliënten mogen rekenen op intensieve ondersteuning van een vaste trajectbegeleider en een vaste arbeidsbemiddelaar. 

Dienstverlening 

De Nieuwe Kracht richt haar dienstverlening uitsluitend op de private markt van werkgever en verzekeraars. Door deze focus heeft de organisatie een hoog, actueel kennisniveau van de wetgeving rondom verzuim, arbeidsmobiliteit en re-integratie. Wij passen onze dienstverlening continue aan daar waar de wetgeving of de markt dat vraagt. Hierdoor zijn wij een gelijkwaardige sparring- en samenwerkingspartner voor onze opdrachtgevers. 

De Nieuwe Kracht heeft door haar focus op de private markt een waardevol netwerk weten op te bouwen zoals advocaten, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Ook met hen zoeken wij de samenwerking op. Hierdoor zijn wij in staat proactief te handelen en heeft de opdrachtgever aan ons een adviseur. 

De medewerkers van De Nieuwe Kracht werken allen vanuit huis. Doorgaans vinden de gesprekken met de cliënt plaats bij de cliënt thuis of bij de werkgever op locatie. Onze collega's  zijn zelfstarters met een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Zij zijn rechtstreeks bereikbaar en hebben een zakelijke instelling met oog voor de mens. Door onze relatief lage caseload hebben zij de ruimte om de begeleiding adequaat in te vullen, zowel richting werkgever als werknemer. Zij hebben oog voor alle belangen, adviseren en overleggen daar waar nodig met alle betrokken partijen binnen een traject. 

Vaste trajectbegeleider

De vaste trajectbegeleider van de cliënt is eindverantwoordelijk voor het dossier en is enig aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De trajectbegeleider verzorgt de intake- en voortgangsrapportages en voert de coaching-gesprekken. De arbeidsbemiddelaar ondersteunt de cliënt bij alle activiteiten binnen de bemiddeling. Hij of zij zoekt mee naar vacatures, helpt bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrieven en benadert proactief de arbeidsmarkt en de relaties in ons netwerk.

 


Logo bedrijf
Arbeidsdeskundig Onderzoek  Tweede Spoor  Derde Spoor  Outplacement  Verzuimbegeleiding  Wet Poortwachter  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Autisme 
Adres Moergestelseweg 30B
Postcode 5062 JW Oisterwijk
Werkgebied Zeeland, Brabant, Limburg, Zuid-Holland
Telefoon 06-10367777
Website https://www.mcz.nu
E-mail info@mcz.nu
Contactpersoon Koen van Geesbergen
Beoordeling/ Keurmerk MCZ is aangesloten bij NVvA en NOBCO
Contact opnemen

MCZ, opgericht door arbeidsdeskundigen Koen van Geesbergen en Alexander Geyssens en uitgegroeid tot een gedreven en deskundig team van arbeidsdeskundigen, re-integratiecoaches en bedrijfscounselors. Onze professionals zijn actief in de regio's Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg.

Een eerlijke kijk op mens en werk; dat is de basis van onze dienstverlening. Vanuit die invalshoek helpen wij werkgevers en werknemers vooruit. Ons team staat klaar om werknemer te begeleiden naar passend werk, met oog voor individuele behoeften en ambities.

Wij geloven sterk in het creëren van perspectief als sleutel tot succesvolle en duurzame re-integratie. Met een persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak openen wij nieuwe deuren, zelfs als dat een uitdaging lijkt. Samen met de werknemer verkennen we nieuwe mogelijkheden en kansen voor hun werkend leven, waarbij we de doelstelling en wettelijke kaders niet uit het oog verliezen.

Onze dienstverlening

Arbeidsdeskundig onderzoek: Onze ervaren arbeidsdeskundigen adviseren werkgevers aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek. We stellen vast wat de arbeidsmogelijkheden van medewerkers zijn, met oog voor aanpassingen binnen de huidige functie of een ander passend traject buiten de organisatie. Wij bieden werkgevers een helder, deskundig en onafhankelijk advies, inclusief antwoord op de vraag: 'Hoe nu verder?'

2e spoor re-integratie: Wanneer medewerkers door medische beperkingen niet meer kunnen werken binnen de eigen organisatie, begeleiden wij hen naar passend werk bij een andere werkgever. Met een persoonlijke aanpak streven wij ernaar om elke kandidaat de nodige tools en begeleiding te bieden voor een succesvolle en duurzame re-integratie.

UWV-trajecten: Wij bieden diverse trajecten aan in samenwerking met UWV, waaronder Modulaire re-integratiediensten, Werkfit maken en Naar werk-trajecten.

Outplacement: Bij het beëindigen van een arbeidsrelatie ondersteunen wij zowel werkgevers als werknemers met een op maat gemaakt outplacementtraject. Ons doel is om medewerkers snel en effectief naar een nieuwe baan te begeleiden.

Onze specialisaties

 • Trainingen: We bieden uiteenlopende trainingen aan werknemers om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt
 • Psycho-educatie: Verandering in de werksituatie kan een behoorlijke impact hebben. Wij bieden passende voorlichting en begeleiding op het gebied van mentale gezondheid.
 • Loopbaanoriëntatie: Met behulp van diverse testen en tools definiëren en verfijnen we een duidelijke richting voor duurzame re-integratie.
 • Begeleiding van werknemers met speciale behoeften: Onze expertise strekt zich uit tot het begeleiden van mensen met ADHD, autistische kenmerken en mentale klachten.

Contact
Meer weten over MCZ? Bekijk onze website of neem contact met op. 


Logo bedrijf
Eerste Spoor  Tweede Spoor  Derde Spoor  Jobcoaching  NAH  Autisme  Burn-Out  Re-integratie bij Kanker  Cardiale Problemen  Mentale Klachten  Arbeidsdeskundig Onderzoek  Haalbaarheidsonderzoek 2e Spoor  PICS/COVID-19 
Adres Europaplein 1 - gebouw 21
Postcode 5684 ZC Best
Werkgebied Landelijk
Telefoon 026-3397522
Website https://www.effectyf.nl
E-mail info@effectyf.nl
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk Keurmerk, Noloc, OVAL
Contact opnemen

Re-integratiebureau Effectyf

Effectyf: succesvol re-integreren op maat

Effectyf verzorgt re-integratie- en coachingstrajecten op maat. Ieder persoon is anders en elke situatie vraagt om een unieke aanpak. Wij kiezen voor maatwerk. Persoonlijk, betrokken en klantgericht. Zo halen wij het beste uit mensen, in uw en hun eigen belang. Wij maken het verschil dankzij onze mensen en onze werkwijze.
 
Effectyf levert maatwerk voor:
1. Re-integreren in eigen of aangepast werk (1e spoor)
2. Uitstroom naar een andere organisatie (2e spoor)
3. Re-integratie ná de WIA-keuring, bijvoorbeeld in het kader van Eigen Risico Dragerschap WGA (3e spoor)
 
Onze specialismen
Onze ervaren coaches hebben zich gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met:
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS
 • Kanker, of hersteld daarvan
 • Burn-out
 • Mentale klachten
 • Cardiale problemen
 • Post Intensive Care Syndroom (PICS)
 

 

De coach heeft uitgebreide kennis van deze ziektebeelden en de beperkingen die dit met zich mee kan brengen. Is tijdens het traject aanvullende, specialistische ondersteuning noodzakelijk, dan schakelen wij direct met diverse partners (o.a. revalidatieartsen, psychologen).
 
Onze mensen
Onze coaches zijn vakmensen. Betrokken specialisten met up-to-date kennis en brede ervaring. In staat snel het juiste traject op te starten. Doelgericht werken aan een succesvolle re-integratie. Wij laten niet los voordat u uw doel bereikt.
 
Onze werkwijze
In onze werkwijze draait het om een persoonlijke benadering en 'coaching on the job'. De coach stelt een maatwerktraject op met de werknemer én werkgever. Wij adviseren over de mogelijkheden en inventariseren de behoeften en wensen van de betrokken partijen. Dit vertalen wij in een maatwerk 'plan van aanpak'. Zo is direct duidelijk welke stappen wij nemen en hoe wij kunnen bijdragen aan een Poortwachter-proof resultaat. De coach begeleidt en observeert de werknemer op de werkplek. Dankzij 'coaching on the job' behalen wij sneller resultaat en realiseren wij duurzame re-integratie.
 
Landelijke organisatie
Effectyf is een landelijk opererende organisatie, tevens onderdeel van de Jobstap Groep, met vestigingen en werklocaties door heel Nederland. Meer weten over Effectyf? Lees dan ook het informatieve interview met coach Han Dijkslag
          

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  HSP  Hoger Opgeleiden  50-plus  Outplacement  Burn-Out  Re-integratie Gemeente 
Adres Fellenoord 200-240, Frits 2.16
Postcode 5611 ZC Eindhoven
Werkgebied Eindhoven
Telefoon 040-2466002
Website https://www.styxcareerconsult.nl
E-mail ruud@styxcareerconsult.nl
Contactpersoon Ruud Op den Kamp
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Klanttevredenheid 2022 Werkfit Maken: 8,3
Contact opnemen

Styx Career Consult is loopbaancoach voor hoogopgeleiden

Zoek je ander, beter passend werk? Wil je reïntegreren? Onze overtuiging is dat jij als hoog opgeleide professional echt wel weet wat jij wilt en kunt. Af en toe heb je een externe en vaak andere kijk nodig om je hiervan bewust te worden. Styx wil graag die sparringpartner zijn; we zijn ervan overtuigd dat jij hierdoor effectiever wordt en dat is fijn voor jou en je omgeving.

Loopbaancoach Styx Career Consult ondersteunt jou als hoogopgeleide in jouw ontwikkeling. Denk aan reïntegratie tweede spoor, UWV-re-integratie (Werkfit maken en Naar werk), ontwikkeladvies, loopbaanbegeleiding en outplacement met resultaatverplichting. Altijd maatwerk; jouw behoefte als uitgangspunt. Vragen die we veel tegenkomen zijn: Wat past echt bij mij? Wat kan ik nog wél? Hoe pak ik het solliciteren aan? Hoe kan ik mijn ervaring omzetten naar een andere baan? Hoe vind ik werk rekening houdend mijn beperkingen? Waar moet ik zoeken?Styx Career Consult in Eindhoven is loopbaancoach voor hoogopgeleiden: professionals en managers. We zorgen er voor dat jij (weer) focus krijgt en die passende baan vindt! Je netwerk wordt groter. Jouw profilering wordt effectiever. Jouw zelfvertrouwen neemt toe. Bel voor een gratis sparring: 040-2466002.

Logo Noloc nieuw