re-integratie kiezen logo

Effectyf: re-integratie en coachingtrajecten op maat

07-05-2017- de redactie

Effectyf is specialist op het gebied van re-integratie voor mensen met onder meer autisme (ASS), cardiale problemen en kanker. We zijn benieuwd hoe de landelijke re-integratiespecialist deze specifieke doelgroepen bedient. Han Dijkslag geeft ons een inkijkje in de werkwijze van Effectyf waarbij veel draait om maatwerk en flexibiliteit.

Re-integratiebureau Effectyf

1. Kun je ons meer vertellen over jullie organisatie, diensten en werkgebied?

'Effectyf verzorgt re-integratie en coachingstrajecten op maat. We begeleiden mensen die bijvoorbeeld door ziekte, mentale en/of fysieke problematiek een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vaak hebben zij te maken met de Wet verbetering poortwachter. Werknemers die enige tijd ziek zijn (geweest) en weer terug kunnen naar hun oorspronkelijke werkplek, begeleiden we in een 1e spoortraject. Wanneer blijkt dat terugkeren naar de oude werkplek niet mogelijk is, begeleiden we mensen naar ander werk, via het zogenaamde 2e spoor.
 
Vaak doen we dit in opdracht van werkgevers, maar ook verzekeringsmaatschappijen geven ons opdrachten. We hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in veelvoorkomende ziektebeelden Autisme Spectrum Stoornis (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), burn-out, kanker of hersteld daarvan, mentale klachten en tot slot cardiale problemen
 
Wij werken door heel Nederland en hebben op diverse locaties kantoren. Maar we zijn ook veel op pad en gaan naar bedrijven en werknemers toe wanneer dit nodig is.'
 
2. Effectyf is gespecialiseerd in autisme (ASS), cardiale problemen en kanker. Hoe gaat Effectyf te werk voor deze doelgroepen die op het eerste gezicht minder makkelijk plaatsbaar lijken?

'We hebben ons hier inderdaad in gespecialiseerd. Elk traject is maatwerk, daardoor hebben we niet één manier van werken. We kijken wat bij de situatie en de coachee past. Het gaat in veel gevallen om medewerkers die uitgevallen zijn. We luisteren, willen de problematiek begrijpen en willen dit omzetten in werkbare begeleiding en ondersteuning.
 
We beginnen met een intakegesprek en het maken van een cliëntprofiel. Op basis hiervan maken we dan een plan van aanpak waarin we de doelen omschrijven en wat we als coach gaan doen in het traject. Wanneer werkgever/opdrachtgever en de cliënt het hier inhoudelijk mee eens zijn, gaan we aan het werk om de doelen te bereiken. In de trajecten hebben we naast contact met de coachee ook contact met de werkgever, behandelend artsen, arbodiensten en het netwerk van de coachee. Deze contacten zijn noodzakelijk om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen. Daarnaast komt het ook voor dat er aanpassingen gedaan moeten worden op de werkplek. Het is goed om de coaching overdraagbaar te maken zodat de aanpassingen breed gedragen worden.'
 
3. Hebben jullie ervaringen met doelgroepen die werkgevers over het hoofd zien maar in de praktijk juist heel goed blijken te functioneren?
 
'Ja dat komt wel eens voor, zeker bij iemand met autisme. Vaak merken we dat het geen onwil is, maar onbekendheid. Iedereen heeft wel eens gehoord van autisme, maar wat dit nu inhoudt wanneer je iemand met ASS in dienst hebt of neemt? In de praktijk blijkt dat mensen met ASS heel goed kunnen functioneren wanneer je hun valkuilen dicht. Wanneer dit gebeurt, komen hun competenties juist goed naar voren. Mensen met ASS hebben een specifiek oog voor details. Zij functioneren goed op het gebied van ICT of techniek. Uiteraard zullen er een aantal dingen in het arbeidsproces iets minder lopen, maar dat is goed te coachen.

In de praktijk blijkt dat mensen met ASS heel goed kunnen functioneren wanneer je hun valkuilen dicht
 
Bij mensen met hartproblematiek of die kanker hebben (gehad), zie je dat er vaak bij werkgevers angst is om iemand aan te nemen die hier last van heeft of terug moet keren naar de werkvloer. In de praktijk kunnen deze werknemers vaak goed functioneren. Bijvoorbeeld door de belasting in uren aan te passen, waarmee je overvraging voorkomt.' 

4. Een ander specialisme van jullie is burn-out. Wat zou je werkgevers en werknemers adviseren bij een burn-out?
'Ook bij een burn-out is het maatwerk. Dé medewerker met burn-out bestaat niet; een burn-out is voor iedereen anders. Dit betekent ook dat de coach in eerste instantie goed moet luisteren en moet weten welke problematiek er ontstaan is tijdens de burn-out. Dit kan zowel mentaal als fysiek zijn. 

Dé medewerker met burn-out bestaat niet

In de praktijk willen mensen een burn-out nog wel eens bagatelliseren, maar wanneer er sprake is van een burn-out kan dit ernstige problemen opleveren op het werk en zeker ook in de privé-situatie. In basis heeft iemand met een burn-out niet meer de regie over alles wat belangrijk is voor die persoon. We begeleiden de coachee door goed te kijken naar de mogelijkheden op de werkplek en hierover in gesprek te gaan met onder andere de werkgever, coachee en bedrijfsarts. Belangrijk is om niet hals over kop aan de slag te gaan, maar te werken binnen de balans van de energie. Dit kan betekenen dat er een langzame opbouw in uren en opdracht is, maar ook dat verschilt per persoon. Soms is het wenselijk om de werkplek enigszins aan te passen omdat de coachee last heeft van externe prikkels. Wanneer dit het geval is, gaat dit altijd in overleg met de werkgever. 
 
We adviseren om een burn-out heel serieus te nemen en vooral te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Thuis zitten is meestal niet de wenselijke oplossing, maar weer hard aan het werk te gaan is dat zeker ook niet. Het ligt meestal ergens in het midden.'
 
5. Is er tot slot nog iets wat niet aan bod is gekomen, maar wat je onze lezers graag zou willen meegeven?
 
'Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat je Effectyf ook al preventief in kunt schakelen om verzuim te voorkomen. Vaak denken mensen dat wij pas aan het werk gaan wanneer er een medewerker langdurig verzuim heeft. We bieden ook diensten aan om verzuim juist te voorkomen. Bijvoorbeeld door teams of individuen te begeleiden. In de praktijk komt het er op neer dat we alle facetten van het arbeidsproces onder de loep te nemen en hier handvatten voor formuleren. 

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat je Effectyf ook al preventief in kunt schakelen om verzuim te voorkomen
 
Het komt wel eens voor dat we een werkplekonderzoek uitvoeren, omdat meerdere werknemers last hebben van bijvoorbeeld concentratieproblemen. Naar aanleiding van zo’n onderzoek kan er een kleine aanpassing gedaan worden waardoor de werkplek meer werkbaar wordt en de kans op verzuim van de medewerkers minder wordt. Al met al heeft Effectyf een breed aanbod in coaching en training waarbij de coachee altijd centraal staat.' 
Terug naar blog