re-integratie kiezen logo

Hoe werkt een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering beschermt de werkgever tegen onvoorziene en hoog oplopende kosten door ziekte van werknemers. Als werkgever kunt u zelf inschatten of uw bedrijf de oplopende ziektekosten kan en wil dragen; een verzekering voor verzuim is dus niet verplicht. Bij de risicoafweging moet vooral gekeken worden naar de grootte van het bedrijf en de aanwezigheid van liquide middelen. Ook de hoeveelheid tijd van de werkgever voor het juist uitvoeren van de verplichtingen uit de Wet Poortwachter speelt hierin een rol.

Opties

Als werkgever kunt u op verschillende manier omgaan met kosten voor langdurig verzuim. De eerste optie is om de kosten zelf te dragen en dus geen verzekering te nemen. De twee optie is om een verzekering te nemen tegen loonbetaling maar de kosten van re-integratie zelf te dragen. De derde optie is een verzekering die de loonbetaling vergoedt en gedeeltelijke ondersteuning biedt bij re-integratie. Als vierde optie is er de mkb-verzuim-ontzorgverzekering die ook de re-integratie volledig vergoed.

Vormen verzuimverzekering

Verzuimverzekeringen zijn globaal te verdelen in conventionele en stoploss verzekeringen. Kleine bedrijven kiezen vaak voor een conventionele verzekering. Naar keuze wordt een aantal ziektedagen (wachtdagen) als eigen risico vastgelegd. Hoe hoger het aantal dagen, hoe groter het risico voor de werkgever. Bij een stoploss verzekering wordt het eigen risico bepaald door een vastgesteld bedrag. Het zijn doorgaans de grote bedrijven die kiezen voor deze verzekeringsvorm. Door de aanwezigheid van voldoende liquide middelen kan de werkgever regulier verzuim zelf betalen en moet juist langdurige ziekte worden opgevangen.

Ontzorging

In een verzuimverzekering kan ook ontzorging worden verzekerd voor het naleven van de Wet Poortwachter. Deze wet kent een strikt stappenplan welke de werkgever verplicht deskundigen en instanties te betrekken in het ziekteproces van de werknemer. Het niet goed naleven van dit stappenplan komt de werkgever op sancties te staan die de kosten van ziekte nog verder doen oplopen. Het zijn vaak de kleine bedrijven die de deskundigheid missen voor het juist uitvoeren van de Wet Poortwachter.
Terug naar kenniscentrum