re-integratie kiezen logo

Ziekteverzuim op recordhoogte door omikron

22-01-2022- Redactie

Het ziekteverzuim is in Nederland enorm gestegen. Arbodiensten melden stijgingen van 30 tot wel 50 procent. Griep en vooral omikron zijn hier debet aan. Bedrijven komen op de krappe arbeidsmarkt in combinatie met uitval steeds meer in de problemen omdat er niet genoeg mensen aan het werk zijn.Historisch hoog

Het aantal ziekmeldingen is in de de eerste weken van 2022 met 30 procent omhoog geschoten in vergelijking met dezelfde periode in 2021.  Het RIVM noteerde in januari 2022 al 550.000 besmettingen. Veel meer mensen worden ziek door omikron, hoewel ze er minder lang ziek van zijn dan van de deltavariant. Interpolis registreerde in december 2021 54 procent meer ziekmeldingen dan gebruikelijk in december. HumanTotalCare groep registreerde eerder al een historisch hoog verzuimpercentage van 5,1% procent voor november 2021 toen ook het aantal ziekmeldingen meer dan ooit steeg met 33%. Overigens lag het verzuim rond 2000 nog hoger, maar dat was voor de introductie van de Wet Poortwachter die een actieve verzuimbegeleiding voorschrijft. 

Branches

In de zorg en het onderwijs blijven de ziekmeldingen onverminderd hoog. Sectoren die het meest getroffen worden door ziekmeldingen zijn die sectoren waar werknemers op locatie werken: de gezondheidszorg (6,7 procent), de industrie (5,6 procent), het onderwijs (5,5 procent) en de bouw (5,1 procent). Ziekteverzuim en quarantaine zorgen er bij de NS voor dat er minder treinen rijden. Bij ProRail vielen al eerder trajecten uit vanwege een tekort aan verkeersleiders door een combinatie van krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim. Bij thuiswerkers ligt het verzuim een stuk lager. Bij deze laatste groep is wel vereenzaming een risico dat op de achtergrond speelt hoewel dat minder vaak tot verzuim leidt. 

Advies

Bedrijfsarts Corné Roelen van Arbo Unie ziet meer ziekmeldingen als gevolg van de omikronvariant. Hij verwijst daarbij ook naar de sectoren zorg en onderwijs waar de ziekmeldingen en daarmee de werkdruk maar blijven aanhouden. Bedrijfsarts Jurriaan Penders van HumanCapitalCare wijst erop dat het nu zaak is dat niet iedereen tegelijk ziek wordt. Dit geldt in het bijzonder voor de continuïteit van kleinere bedrijven. Penders adviseert werkgevers om aandacht te hebben voor de collega’s die het extra werk van collega’s op moeten vangen als gevolg van uitval. Belangrijk volgens hem is om te weten welk werk je kunt uitstellen om onnodige overbelasting van werknemers te voorkomen. Samenvattend zijn aandacht voor het welzijn van de medewerkers op de werkvloer en de juiste begeleiding bij uitval cruciaal in tijden van hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt.  Terug naar blog