re-integratie kiezen logo

Ziekteverzuim hoogste sinds 2003

14-12-2020- de redactie

In 17 jaar is het aantal ziekmeldingen op het werk niet meer zo hoog geweest als nu. Het afgelopen kwartaal meldde 4,4 procent van de werkenden zich ziek. In vrijwel alle branches was het verzuim hoger dan vorig jaar, maar er zijn ook uitzonderingen. Een causaal verband met corona is niet onderzocht, maar wordt wel verondersteld. 

Ziekteverzuim hoogste sinds 2003

Branches met stijgend ziekteverzuim

Waar het ziekteverzuim in de horeca normaal laag is (2,6 procent in 2019), steeg het ziekteverzuim daar juist hard dit jaar (4,1procent in 2020). Ook kappers en sauna's kenden een hoger ziekteverzuim. Dat in de gezondheidszorg het ziekteverzuim het hoogst was, zal waarschijnlijk nog het minst verrassen: 7 procent versus 6,3 procent. Goed om te weten, in het algemeen zijn de meeste ziekmeldingen in het vierde en eerste kwartaal.

Branches met dalend ziekteverzuim

Maar er zijn ook sectoren die tegen de trend in juist een lager ziekteverzuim hadden dan vorig jaar. Een opvallend voorbeeld daarvan is het onderwijs. Het ziekteverzuim in het onderwijs bedroeg 4,2 procent (5,1% in 2019). En ook in het openbaar bestuur daalde het ziekteverzuim. 
 


 Kom in contact met verzuimspecialisten in Nederland.
 
 
 
 
Terug naar blog