re-integratie kiezen logo

WW-uitkeringen sterk toegenomen door coronacrisis

28-11-2020- de redactie

Door de coronacrisis verdwenen 125.000 banen tussen februari en september. Dit ging gepaard met een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen. Eind september werden 278.000 uitkeringen verstrekt, een toename van 16% ten opzichte van februari. Dat meldt het UWV


Forse toename WW-uitkeringen in de horeca

Met een stijging van maar liefst 96 procent stegen de WW-uitkeringen het hardst in de horeca. Verrassender zijn wellicht de resultaten voor de sectoren personenvervoer over land (een stijging van 76%), beveiliging (51 procent) en in mindere mate de reisssector (57 procent). Volgens het UWV is het waarschijnlijk dat het aantal aanvragen voor een WW-uitkering verder zal toenemen als gevolg van de verscherping van de coronamaatregelen in het laatste kwartaal.   

Ontwikkeling banen

Bij het banenverloop zien we een soortgelijke ontwikkeling, hoewel de uitzendbureaus eruit springen met 31.000 verdwenen banen. Daarna volgen de sectoren specialistische zakelijke dienstverlening (15.000 banen), horeca (12.000 banen) en cultuur, sport en recreatie (10.000 banen). In mindere mate kregen ook de reisbranche, beveiliging en schoonmaak klappen. Maar het UWV meldt dat er nog veel banen verloren zouden zijn gegaan zonder de steunmaatregelen. Daarom waren de effecten in de luchtvaartsector relatief klein. Goed ging het daarentegen met de voedselsector: 12.000 banen kwamen daar bij.

 


 

Terug naar blog