re-integratie kiezen logo

Werkloosheid naar historisch laag niveau

21-05-2022- Redactie

De werkloosheid is in april verder gedaald. Volgens het CBS waren er 316.000 werklozen. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. De trend van de zeer lage werkloosheid zet zich daarmee voort. De meeste werklozen en niet-werkenden zijn nog steeds te vinden bij 45-plussers. 


Werkloosheid daalt voor alle groepen

Het cijfer van maart (3,3 procent) was al het laagste percentage sinds begin 2003. De arbeidskrapte liet het werkloosheidscijfer nog verder teruglopen. In april waren 316.000 mensen op zoek naar werk, tegen 327.000 in maart. Bij de groep 25 en 45 jaar zakte het werkloosheidspercentage met 0,2 procentpunt naar 2,5 procent. Bij werknemers vanaf 45 jaar kwam het werkloosheidspercentage uit op 2,3 procent. Bij de jongeren tussen de 15 en 25 jaar zit 6,9 procent zonder werk, tegen 7,1 procent in maart. 

WW-uitkeringen dalen op een breed front

Het aantal WW-uitkeringen kwam in april uit op 174.000. Een afname van 5 procent. Ten opzichte van vorig jaar zelf een daling van een derde. Rob Witjes van het UWV spreekt van een dalende trend die vorig jaar in januari is ingezet. Witjes ziet het aantal WW-uitkeringen afnemen bij alle sectoren. Zo nam het aantal uitkeringen in de horeca met 13,5 procent af. Voor cultuur en de uitzendbranche kwam de daling uit op 7 procent. 

Groep niet-werkenden neemt ook af

In april hadden 3,7 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar geen werk. 3,3 miljoen mensen hiervan hebben recent niet gezocht of zijn niet beschikbaar voor werk. Het merendeel hiervan, vooral mensen tussen 45 en 75 jaar, behoort niet tot de beroepsbevolking. De laatste drie maanden is ook bij deze groep een daling ingezet van gemiddeld 20.000 per maand. Na pensioen is arbeidsongeschiktheid de meest genoemde reden waarom 45-plussers in deze groep niet werken.  Terug naar blog